Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy

Podpora a rozvoj pohybově aktivních lidí

Popis oboru

Cílem studia je výrazně prohloubit vzdělání budoucích učitelů, zejména v oblasti pedagogicko-psychologické a v oblasti pedagogických praxí. Ve složce oborové je kladen důraz na prohloubení znalostí kinantropologie včetně didaktik sportovních disciplín školní tělesné výchovy.

Absolvent je současně schopen připravovat, pedagogicky správně realizovat a evaluovat pohybové a sportovní programy pro různé populační skupiny. Jeho připravenost je podmíněna odbornými znalostmi kinantropologickými, biologicko-medicínskými i společenskovědními s dominantní orientací na motoriku člověka a podporu zdravého životního stylu. Jeho vzdělání je kompatibilní s obdobnými profesemi v rámci EU a díky jazykové připravenosti je schopen zastávat tuto funkci kdekoliv v zahraničí.

Úspěšný absolvent je schopen

  • aplikovat teoretické poznatky sociálních věd v pedagogické praxi;
  • použít pedagogické a didaktické znalosti učitelské práce a být schopen analyzovat a hodnotit proces tělesné výchovy a školského managementu;
  • aplikovat znalosti didaktiky tělesné výchovy a jednotlivých sportů;
  • aplikovat v praxi poznatky z teorie sportovního tréninku;
  • využít praktické dovednosti diagnostiky pohybových schopností a zpracování matematicko-statistických dat.

Uplatnění absolventů

Absolvent navazujícího magisterského studia Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy má plnou kvalifikaci učitele tělesné výchovy pro základní a střední školy a je schopen vychovat pohybově aktivního člověka, který disponuje individuálně přiměřenou pohybovou a zdravotní gramotností.

Absolvent studijního směru Sportovní edukace je současně schopen připravovat, pedagogicky správně realizovat a evaluovat pohybové a sportovní programy pro různé populační skupiny.

Absolvent studijního směru Kondiční trenér je současně připraven působit jako kondiční trenér v rámci individuálních a kolektivních sportů, rekreačního sportu i jako kondiční trenér mládeže.

Zajišťuje Fakulta sportovních studií
Typ studia státní rigorózní zkouška
Forma státní rigorózní zkouška
Doba studia 0 let
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

92 %

absolventů by znovu studovalo na MU

80 %

absolventů pokračuje v práci, kterou získali už během studia

20 500 Kč

je průměrný plat dva roky po studiu

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy


Tento obor je nabízen pouze v jednooborovém studiu.

Přijímací zkouška

Bohužel nejsou k dipozici žádné detailní informace o přijímacím řízení.

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info