Všeobecné informace o celoživotním vzdělávání

Programy celoživotního vzdělávání jsou určeny pro ty, kteří chtějí pokračovat ve svém vzdělávání anebo hledají nové uplatnění na trhu práce. Celoživotní vzdělávání se řadí do kategorie "dalšího vzdělávání" a obsahuje takové druhy vzdělávání, které doplňují, prohlubují, obnovují nebo rozšiřují znalosti, vědomosti, dovednosti a kvalifikaci jeho účastníků, umožňují další odborný rozvoj.

Nabídka programů celoživotního vzdělávání je na MU velmi široká a pestrá. Každoročně všechna pracoviště MU realizují několik stovek těchto programů pro více než dvě desítky tisíc účastníků. S nabídkou programů se můžete seznámit na internetových stránkách jednotlivých fakult nebo v Obchodním centru Masarykovy univerzity. Zajímavé informace naleznete i v této informační brožuře. Můžete si prohlédnout i fotografie z realizovaných programů celoživotního vzdělávání.

Programy celoživotního vzdělávání rozdělujeme obecně na profesní a zájmové. Masarykova univerzita nabízí v rámci profesního vzdělávání programy specializační, rozšiřující, doplňující či rekvalifikační. U některých profesí jakou jsou například lékaři, další pracovníci ve zdravotnictví, pedagogové, nebo zaměstnanci veřejné správy, vyplývá povinnost dalšího vzdělávání přímo ze zákona. Jako příklad zájmového vzdělávání je možné uvést Univerzitu třetího věku, sportovně relaxační akce aj.

Některé programy celoživotního vzdělávání mohou být uskutečňovány v rámci akreditovaných studijních programů. Studovat lze i jednotlivé předměty anebo mezinárodní vzdělávací programy realizované ve spolupráci se zahraniční univerzitou.

Mezi další důležité informace patří to, že absolventům programu CŽV není udělován akademický titul, obdrží osvědčení o absolvování ve smyslu § 60 zákona č. 111/1998 Sb. O vysokých školách. Účastník celoživotního vzdělávání v akreditovaném studijním programu si může podat přihlášku k řádnému studiu a v případě přijetí mu mohou být uznány kredity za úspěšně vykonané zkoušky. Podmínky přechodu do řádného studia stanovuje fakulta. Za programy CŽV se platí. Celoživotní vzdělávání se nepovažuje za řádné vysokoškolské vzdělání a není považováno za soustavnou přípravu na budoucí povolání ve smyslu zákona 117/1995 Sb. O státní sociální podpoře. Účastníci nemají nárok na stravování v menze, na ubytování na kolejích a na slevy v řádné hromadné dopravě.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info