Moderní fyzika a její aplikace

Cílem kurzu je přiblížit jeho účastníkům moderní fyziku a její aplikace jednoduchou formou. Kurz je cílen zejména na učitele přírodovědných oborů, kteří ve své praxi se svými vlastními studenty témata moderní fyziky řeší, přitom však k nim postrádají potřebné informace. Výběr témat je veden právě tímto cílem, předmět tak obsahuje témata teoretická, experimentální, ale i na pomezí vědy a technologie. Přednášejícími jsou učitelé a odborníci z praxe, kteří se tématem své přednášky odborně zabývají. Snahou vyučujících je přitom vést výuku jednoduchou formou, která by měla být srozumitelná nejen učitelům fyziky, ale i ostatních přírodovědných oborů.
Cílová skupina: učitelé středních a základních škol

Termíny kurzu

Období výuky 16. 9. – 20. 12. 2024

Výuka bude rozvrhována do odpoledních hodin po 15. hodině. Konkrétní termíny přednášek budou zveřejněny začátkem září zde.

Počet účastníků
až 10
Cena

500 Kč

Přihlásit se

Termín přihlášení
do 1. 11. 2024 (včetně)

Vše o studiu

Co se naučíte

Náplň kurzu a lektoři (účastník vybírá 4 témata)

Interaktivní osnova (muni.cz)

  Obecná teorie relativity a její důsledky (Jana Jurmanová, PřF MU)
  Kosmologie (Michal Pazderka, PřF MU)
  Standardní model částicové fyziky (Michal Pazderka, PřF MU)
  Optická spektroskopie (Zdeněk Navrátil, PřF MU)
  Moderní optika a její aplikace (Tomáš Tyc, PřF MU)
  Kvantová provázanost a teleportace (Tomáš Tyc, PřF MU)
  Ionizující záření a lékařské aplikace (Pavel Konečný, PřF MU)
  Jaderná fúze - projekt ITER (Slavomír Entler, ČVUT)
  Elektronová mikroskopie (Jana Jurmanová, PřF MU)
  Metrologie (Martin Šíra, ČMI)
  Nanotechnologie (Ondřej Jašek, PřF MU)
  Nanomateriály (Ondřej Jašek, PřF MU)

Jak se přihlásit

Podmínky pro přijetí

Informace o kurzu

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Hodinová dotace 8
Délka vzdělávání v týdnech 4
Kredity 1

Váháte?
Máte otázku?

Zajímá vás obsah a podmínky studia kurzu Moderní fyzika a její aplikace? Zeptejte se nás:

doc. Mgr. Zdeněk Navrátil, Ph.D., 3323@mail.muni.cz, 549 49 6040

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info