Co řešíme?

 • vytváření koncepcí projektů externího a interního marketingu MU, zpracování marketingových analýz
 • příprava a realizace marketingových akcí podporujících rozvoj zájmu o studium na MU a vztahy s absolventy MU
 • příprava a realizace projektů sponzoringu a fundraisingu na MU
 • příprava a organizace oficiálních a společenských akcí MU, akademických obřadů
 • podpora a realizace akcí k popularizaci vědy a výzkumu na MU, koordinace a administrace těchto aktivit
 • řízení vizuálního stylu MU a koordinace propagace značky MU
 • využívání Univerzitního kina Scala pro univerzitní účely a pronájmy
 • spolupráce s Pěveckým sborem MU a Spolkem absolventů a přátel MU
 • příprava, realizace a uplatnění propagačních tiskovin MU, prezentací MU, reklamních předmětů MU a merkantilií RMU
 • správa databáze kontaktů MU, fotobanky MU a institucionální webové prezentace MU
 • správa Auditoria maxima (celouniverzitní auly)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info