Jak postupovat
při žádosti o užití znaků MU

Chcete použít loga MU, názvy Masarykova univerzita, Muni, názvy fakult nebo jiných součástí MU a nejste z univerzity? 

Znaky Masarykovy univerzity jsou všeobecnými ochrannými známkami a jako takové je chrání zákon. Externí využívání znaků MU spadá do působnosti Rektorátu Masarykovy univerzity - Odboru vnějších vztahů a marketingu. Pokud bude potřeba licenční ujednání pro externí užívání (u velkých projektů dle bodu 6.), uzavře je s Vámi v písemné formě Centrum pro transfer technologií MU.

Znaky se používají v souladu s design manuálem, který Vám pošleme na základě schválené žádosti (viz Příloha 1). Je zakázáno znaky MU jakkoli výtvarně upravovat, pozměňovat a parodovat (toto pravidlo platí i pro interní použití). Použití loga pro běžnou univerzitní prezentaci, interní pracovní materiály a studijní účely není potřeba schvalovat.

Jak postupovat:

  1. Prostudujte si přiloženou směrnici Masarykovy univerzity.
  2. Vyplňte formulář (Přílohu 1 ke směrnici).
  3. Formulář zašlete na Odbor vnějších vztahů a marketingu RMU: Tomáš Kudela, kudela@rect.muni.cz
  4. Při použití znaků vycházejte z Design manuálu jednotného vizuálního stylu MU, který na základě žádosti zašleme společně s potřebnými znaky v různých formátech.
  5. Na vaši žádost odpovíme nejpozději do 10 pracovních dnů.
  6. Pokud chcete spolupracovat na velké akci spojené se jménem univerzity*, zašleme v případě kladného stanoviska k žádosti návrh licenčního ujednání.
  7. Na závěr si vzájemně odsouhlasíme finální grafický návrh použití znaků ve vašich materiálech, který nám pošlete elektronicky.

 *akce, která má být přímo spojena se jménem Masarykovy univerzity a jejích fakult, typu hokejový souboj, hudební festival, Majáles, soutěž Miss, společná webová prezentace apod.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info