Na koho se můžete obrátit?

Mgr. Jiří Uher


kancelář: 146
Žerotínovo nám. 617/9
601 77 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 1036, 7976
e‑mail:

Mobil: 602 100 137

Vede odbor a koordinuje činnosti odboru:

 • koncepcí projektů externího a interního marketingu MU, zpracování marketingových analýz
 • marketingových akcí podporujících rozvoj zájmu o studium na MU a vztahy s absolventy MU
 • koncepce 100. výročí MU
 • projektů sponzoringu a fundraisingu na MU
 • oficiálních a společenských akcí MU, akademických obřadů
 • akcí k popularizaci vědy a výzkumu na MU, koordinace a administrace těchto aktivit
 • propagace značky MU a rebranding značky
 • Univerzitního kina Scala pro univerzitní účely a pronájmy
 • propagačních tiskovin MU, prezentací MU, reklamních předmětů MU a merkantilií RMU
 • webové prezentace MU

Mgr. Monika Mikulová


kancelář: bud. K2/411B
Komenského nám. 220/2
662 43 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5829
e‑mail:

Někde něco úžasného čeká, až bude objeveno. Buďte u toho.

 • koncepce prezentace MU v oblasti popularizace vědy
 • podpora image MU jako otevřené vědecké univerzity
 • organizace a propagace aktivit prezentujících vědu a výzkum na MU:
  • MASARYKOVA jUNIVERZITA
  • Festival vědy a Noc vědců
  • Vědecká expozice na veletrhu pomaturitního vzdělávání Gaudeamus
  • Práce s talentovanými studenty, SOČ
  • Science slam Masarykovy univerzity
  • Studentský vědecký klub

Mgr. Pavla Hudcová


kancelář: pav. T/121
Rybkova 987/19
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 8036
e‑mail:

Jste hrdí na svoji univerzitu? My taky, a proto budujeme její novou vizuální identitu.

Mobil: 724 289 845

 • prezentace MU formou propagačních tiskovin a reklamních předmětů
 • podpora image značky MU, agenda používání značky MU komerčními a nekomerčními objekty (ve spolupráci s CTT)
 • tvorba propagačních a informačních tiskoviny, zajišťuje jejich grafické realizace
 • výroba, cenová strategie a distribuce reklamních předmětů
 • prezentace MU v externích tiskovinách a publikacích (materiály města Brna, JMK, publikace o Brně)
 • výběr dodavatelů na tisk, reklamní předměty a grafické práce (prostřednictvím DNS, rámcových smluv, poptávek)
 • fotoarchiv MU, předávání fotografií dle požadavků fakult, pracovišť nebo externích subjektů
 • merkantilie pro RMU (vizitky, hlavičkové papíry)
 • aktualizace obecných informací o univerzitě, historii a rozvoji na www.muni.cz
 • projekt IRP „Aktualizace jednotného vizuálního stylu“

Radek Pernica, DiS.


telefon: 730 803 377
e‑mail:

Za první rok provozu se Univerzitní kino Scala stalo třetím nejnavštěvovanějším jednosálovým kinem v České republice.

Mobil: 730 803 377

 • spolupráce na rozvoji Scaly, prostoru pro vzdělávání, zážitky a setkávání
 • supervize kalendáře akcí
 • technické zajištění provozu prostor
 • administrativa a ekonomické náležitosti navazující na smlouvu s podnájemcem

Mgr. Petr Dimitrov


kancelář: 186
Žerotínovo nám. 617/9
601 77 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3276
e‑mail:

Scala není jen kino. Přes den žije univerzitním životem!

Mobil: 721 575 746

 • spolupráce na koncepci a nastavení organizačního a ekonomického zajištění univerzitních/fakultních/pracovištních návrhů projektů, které se připravují ve Scale
 • nabídky a využívání prostor Scaly dovnitř univerzity i mimo ni
 • supervize kalendáře akcí v prostoru Scaly
 • koordinace organizačního zajištění akcí univerzity i externích subjektů v prostoru Scaly
 • administrativa a ekonomické náležitosti navazující na smlouvy s uživateli
 • prezentace značky MU v prostoru Scaly
 • výstavy ve foyer ve spolupráci s kulturními institucemi

Mgr. Břetislav Regner


kancelář: G134
Šumavská 416/15
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6708
e‑mail:

Mobil: 724 549 749

 • koncepce institucionální webové prezentace Masarykovy univerzity
 • propojení projektů institucionální webové prezentace a webových prezentací fakult, pracovišť, projektů a kampaní

Alena Nováčková


kancelář: pav. T/111
Rybkova 987/19
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4313
e‑mail:

Naším trhákem jsou univerzitní mikiny. Během loňského podzimu jsme jich prodali dvanáct stovek.

 • výdej a prodej propagačních předmětů a reklamních tiskovin
 • kontakt s distribučními místy propagačních předmětů a reklamních tiskovin na fakultách, vyúčtování, inventury
 • administrativa odboru – vlastní objednávky odboru, objednávky pro projekty OPVK „Popularizace vědy II“, faktury
 • vedoucí Auditoria Maxima - využívání AM, rezervace, objednávky, koordinace akcí, administrativní zabezpečení případných nájemních smluv, podklady pro fakturaci
 • zastupování manažera kina Scala ohledně rezervací prostoru
 • spolupráce na přípravě a organizačním zajištění akcí a aktivit odboru

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info