Zásady využívání znaků Masarykovy univerzity

Jak postupovat při žádosti o užití znaků MU?

Chcete použít loga MU, názvy Masarykova univerzita, muni, názvy fakult nebo jiných součástí MU a nejste z univerzity?

Měli byste vědět, že znaky Masarykovy univerzity jsou všeobecnými ochrannými známkami a jako takové je chrání zákon. Externí využívání znaků MU spadá do působnosti Rektorátu Masarykovy univerzity - Odboru vnějších vztahů a marketingu. Pokud bude potřeba licenční ujednání pro externí užívání (u větších projektů), uzavře je s Vámi v písemné formě Centrum pro transfer technologií MU.

Znaky se používají v souladu s design manuálem na těchto stránkách. Je zakázáno znaky MU jakkoli výtvarně upravovat, pozměňovat a parodovat (toto pravidlo platí i pro interní použití). Použití loga pro běžnou univerzitní prezentaci, interní pracovní materiály a studijní účely není potřeba schvalovat.

Zde najdete v jednoduchých krocích návod, jak postupovat:

  1. Prostudujte si přiloženou směrnici rektora Masarykovy univerzity.
  2. Vyplňte formulář (Přílohu 1 ke směrnici).
  3. Formulář zašlete na Odbor vnějších vztahů a marketingu RMU: Mgr. Pavla Hudcová, hudcova@rect.muni.cz
  4. Při použití znaků vycházejte z Design manuálu jednotného vizuálního stylu MU, který najdete zde. Znaky v různých formátech jsou ke stažení zde.
  5. Na vaši žádost odpovíme nejpozději do 15 pracovních dnů.
  6. Žadatelům mimo univerzitu pošleme v případě kladného stanoviska k žádosti návrh licenční smlouvy. Po jejím uzavření si vzájemně odsouhlasíme finální grafický návrh použití znaků ve vašich materiálech, který nám pošlete elektronicky.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info