Výzkum na Masarykově univerzitě

Newsletter Odboru výzkumu 1/2021
5. 2. 2021, 13:43  |  English

For English version of the newsletter click here.

Novinky

Konsorcium CEITEC povede Pavel Tomančák z Max Planck institutu v Drážďanech

Od 1. února 2021 má Středoevropský technologický institut CEITEC nového ředitele konsorcia. V minulých dnech byla podepsána smlouva mezi novým ředitelem konsorcia CEITEC Pavlem Tomančákem a Masarykovou univerzitou, která zastupovala všechny další instituce v konsorciu, tedy Vysoké učení technické v Brně (VUT), Veterinární a farmaceutickou univerzitu Brno (VFU), Mendelovu univerzitu Brno (MENDELU) a Ústav fyziky materiálů Akademie věd ČR a Výzkumný ústav veterinárního lékařství (VUVeL).

Více v článku

Výzvy

Interní soutěže MU

Grantová agentura Masarykovy univerzity (GAMU)

Program podpory specifického výzkumu – Podpora vynikajících diplomových prací: na webu GAMU byly zveřejněny výsledky. Blahopřejeme všem úspěšným žadatelům.

 

Otevřené výzvy

GA ČR – LA granty CEUS (na principu hodnocení „Lead agency“, kde GA ČR vystupuje v roli partnerské organizace), Výzva se slovinskou agenturou ARRS

 • Dne 14. prosince 2020 byla vyhlášena LA výzva se slovinskou agenturou ARRS v roli Lead Agency, s deadline 12. února 2021. Výzva je zaměřena na mezinárodní spolupráci v oblasti základního výzkumu a je určena pro navrhovatele v jakékoli fázi vědecké kariéry.
 • Podrobnější informace včetně parametrů soutěže naleznete zde.

GA ČR – LA granty CEUS (na principu hodnocení „Lead agency“, kde GA ČR vystupuje v roli partnerské organizace), průběžná Výzva s rakouskou agenturou FWF

 • Výzva je zaměřena na mezinárodní spolupráci v oblasti základního výzkumu a je určena pro navrhovatele v jakékoli fázi vědecké kariéry.
 • Podrobnější informace včetně parametrů soutěže naleznete zde.

TA ČR – EnerDigit Call 2020 (cofundová výzva)

 • Dne 14. prosince 2020 byla vyhlášena výzva EnerDigit Call 2020 (podání pre-proposals nejpozději do 17. února 2021)Výzva je zaměřena na mezinárodní výzkumné projekty v oblasti digitálního řešení energetických systémů a sítí.
 • Podrobnější informace včetně parametrů soutěže naleznete zde.

TA ČR – CHIST-ERA Call 2020 (cofundová výzva)

 • Dne 7. ledna 2021 byla vyhlášena výzva CHIST-ERA Call 2020 (podání návrhů nejpozději do 1. března 2021). Výzva je zaměřena na mezinárodní výzkumné projekty z oblasti výzkumu informačních a komunikačních věd a technologií. Letošní výzva se věnuje tématům „Advanced Brain-Computer Interfaces for Novel Interactions“ a „Towards Sustainable ICT“.
 • Podrobnější informace včetně parametrů soutěže naleznete zde.

TA ČR – ERA-MIN Call 2021 (cofundová výzva)

 • Dne 15. ledna 2021 byla vyhlášena výzva ERA-MIN Call 2021 (podání pre-proposals nejpozději do 1. dubna 2021). Výzva je zaměřena na mezinárodní výzkumné projekty z oblasti výzkumu neenergetických nezemědělských surovin.
 • Podrobnější informace včetně parametrů soutěže naleznete zde.

MŠMT

 

Plánované výzvy

TA ČR – Harmonogram veřejných soutěží a výzev na rok 2021 zde

TA ČR – 4. VS TREND – podprogram Nováčci

 • Termín vyhlášení: 10. března 2021
 • Předběžné informace zde a interní informace k soutěži zde.

TA ČR – 4. VS THÉTA

 • Termín vyhlášení: 10. února 2021
 • Předběžné informace zde a interní informace k soutěži zde.

TA CR – QuantERA Call 2021 (cofundová výzva)

 • Termín vyhlášení: 15. března 2021. Výzva bude zaměřena na mezinárodní výzkumné projekty v oblasti kvantových technologií.
 • Předběžné informace zde.

KÚ JMK – Smart akcelerátor v Jihomoravském kraji II, AKTIVITA – ASISTENCE (1. výzva)

 • Příjem žádostí: 1. února 2021 – 31. března 2021
 • Informace zde.

 

Získané granty

TA ČR – 3. VS TREND (PP1)

Dne 22. prosince 2020 byly zveřejněny výsledky 3. veřejné soutěže programu TREND (PP1). Z 9 podaných projektů, ve kterých vystupovala MU, uspěly 2 projekty. Probíhají intenzivní jednání o zajištění prostředků pro navýšení alokace až na 3 mld. Více informací zde.

GA ČR – LA projekty ve spolupráci s polskou agenturou NCN (GA ČR v roli „Lead Agency“)

Dne 5. ledna 2021 byly zveřejněny výsledky společných projektů s polskou agenturou NCN. Z celkově udělených 9 společných projektů s polskou agenturou NCN získala MU 2 projekty. Více informací zde.

GA ČR – mezinárodní projekty ve spolupráci s ruskou agenturou RFBR

Dne 15. ledna 2021 byly zveřejněny výsledky mezinárodních projektů s ruskou agenturou RFBR. Z celkově udělených 15 společných projektů s ruskou agenturou RFBR získala MU 1 projekt. Více informací zde.

 

Akce a události

Plánované akce RMU

Přehled všech aktuálních akcí Grantového oddělení naleznete včetně možnosti registrace na webu projektu IMPROVE.

 

Zajímavé odkazy a informace

Přehled podaných návrhů a úspěšnost MU v grantových soutěžích

Pravidelně aktualizujeme přehled podaných návrhů podle HS a poskytovatelů.

MŠMT – Mobility (informace k vyhodnocení výzev)

GA ČR

Informace EK a TC AV ČR

 • Základní výzkum nespokojený s výzvami v Cluster HEALTH – výzkumné organizace zabývající se základním výzkumem v oblasti biologie (konkrétně EU-LIFE) se pozastavují nevyvážeností výzev aplikovaného a základního výzkumů ve Work Programmu pro cluster HEALTH pro rok 2021.
 • 2021 ERC Work Programme and First Calls – na přelomu ledna a února zveřejní ERC Pracovní program pro rok 2021 a termíny pro podávání projektů.
 • Prezentace ze Zahájení RP pro výzkum a inovace Horizont Evropa 2021–2027.
 • Video vypracované v Národním informačním centru pro evropský výzkum, které stručně představuje nadcházející rámcový programu Horizont Evropa.
 • Doporučujeme i další krátká vzdělávací videa TC AV ČR, která vás seznámí s pojmy jako LEAR, PLSIGN, PIC, rolemi třetích stran v projektech RP, Portálem RP, reportování výročním a průběžným, atd.

 

Další informace na webu projektu IMPROVE v sekci aktuality.

Kontakty

Tento newsletter vydává Odbor výzkumu RMU. Všechna čísla jsou dostupná v archivu. Přejete si uveřejnit nějaké informace v newsletteru? Kontaktujte Evu Nagyovou.

Náš tým a kontakty

© 2024
Masarykova univerzita

Twitter