Výzkum na Masarykově univerzitě

Newsletter Odboru výzkumu 2/2020
23. 3. 2020, 15:18

For English version of the newsletter click here.

Odbor výzkumu je plně v provozu

Vážení a milí odběratelé,

i přes praktické uzavření budovy Rektorátu MU v souvislosti s aktuální situací ohledně pandemie COVID-19 jsou všichni zaměstnanci Odboru výzkumu dostupní telefonicky i e-mailem: kontakty. Jednotlivé projektové agendy jsou tedy plně zabezpečeny a všechna hospodářská střediska budou informována o dalším vývoji, jakmile to situace dovolí.

V tuto chvíli není možné odhadnout, jak dlouho budou veškerá restriktivní opatření trvat, takže ani vliv na realizaci projektů nyní nelze predikovat (a tedy ani možné způsoby řešení – žádosti o změnu, prodloužení projektů, navíc jiné dopady budou u běžících, jiné u končících projektů).

Proto vás prosíme, abyste se v případě potřeby obraceli přímo na Odbor výzkumu RMU a individuálně nekontaktovali poskytovatele. Univerzita tak bude moci postupovat jednotně.

Stejně tak i u projektů řešených v rámci GAMU – po uklidnění situace a návratu do stabilnějšího režimu se vám budeme snažit vyjít maximálně vstříc v rámci mezí, které nám umožňují pravidla využití institucionální podpory,  respektive podpory pro specifický výzkum. Aktuální informace týkající se GAMU budou zveřejňovány na webu GAMU.

Informace z oblasti výzkumu a řešení projektů v souvislosti s koronavirem můžete sledovat na nově zřízené stránce zde.

Novinky

Zrušení a znovuvyhlášení některých výzev GA ČR

Ve snaze reagovat na stávající zcela mimořádnou situaci a vyjít maximálně vstříc všem řešitelům, předsednictvo Grantové agentury rozhodlo o zrušení vybraných veřejných soutěží a jejich znovuvyhlášení. Více informací zde. Níže v sekci s výzvami naleznete aktualizované termíny.

Závěrečná konference GAMU, kategorie H

Dne 24. 2. proběhla závěrečná konference Grantové agentury MU se zaměřením na ukončené projekty z kategorie H – Individuální projekty hraničního výzkumu (High Risk, High Gain).

V rámci konference představil Doc. Ivan Foletti, MA, Docteur es Lettres, projekt s názvem Transforming the Spaces and the Minds. Materiality, Performativity and Perception in the Late Antique (4th–6th century) Baptismal Zone.

Doc. MUDr. Mgr. Marek Mráz, Ph.D., představil projekt s názvem Coding and Non-coding RNA Networks that Regulate B Cell Receptor Signalling: Implications for Combinatorial Therapy.

Následovala diskuze s hlavními řešiteli, oba vyzdvihli flexibilitu, kterou soutěž jejich výzkumu poskytla, a přispěla tak v jednom případě k získání grantu ERC (Marek Mráz) a v jednom případě k hodnocení známkou A při aplikaci o ERC grant (Ivan Foletti). Cíle kategorie H tak byly bezvýhradně naplněny. GAMU děkuje řešitelům za skvělou spolupráci.

Výzvy

Otevřené výzvy

Ministerstvo vnitra program IMPAKT 1 – podprogram 1

 • Soutěžní lhůta 1. veřejné soutěže od 6. února do 1. dubna 2020. Soutěž je určena pro výzkumné organizace na propojování a integraci vzájemně se doplňujících VaV projektů jednotlivých institucí, které disponují nutným know-how.
 • Podrobnější informace včetně parametrů soutěže naleznete zde.

TA ČR – TREND, podprogram 2 - Nováčci

 • 19. února byla znovu otevřena 2. VS v programu TREND s termínem do 2. dubna. Upozorňujeme, že  projekty podané v únoru do této soutěže budou muset být podány znovu. Informujte, prosím, hlavní žadatele, aby projekt znovu odeslali. Program je zaměřen na nastartování vlastních výzkumných a vývojových aktivit podniků ve spolupráci s výzkumnými organizacemi.
 • Podrobnější informace včetně parametrů soutěže naleznete zde.

TA ČR – AquaticPollutants (cofundová výzva*)

 • Soutěžní lhůta od 17. února 2020 prodloužena do 18. května 2020 Program je zaměřen na výzkum rizik zapříčiněných znečištěním a patogeny ve vodních zdrojích, kterým je vystaveno lidské zdraví, stejně tak jako životní prostředí.
 • Podrobnější informace včetně parametrů soutěže naleznete zde.

TA ČR – M-ERA.NET 2 (cofundová výzva*)

 • Soutěžní lhůta: od 17. března 2020 do 16. června 2020. Program je zaměřen na mezinárodní spolupráci v oblasti materiálové výzkumu a inovací.
 • Podrobnější informace včetně předběžných parametrů soutěže naleznete zde.

GA ČR – švýcarsko-česká „LA“ výzva (na principu „Lead Agency“)

 • Soutěžní lhůta od 14. ledna 2020 prodloužena do 8. dubna 2020. Výzva je zaměřena na mezinárodní spolupráci ve všech oblastech základního výzkumu.
 • Podrobnější informace včetně předběžných parametrů soutěže naleznete zde.

GA ČR – standardní projekty

GA ČR – mezinárodní projekty

GA ČR – LA granty CEUS (na principu hodnocení „Lead agency“, kde GA ČR vystupuje v roli hodnoticí agentury)

GA ČR – LA granty CEUS (na principu hodnocení „Lead agency“, kde GA ČR vystupuje v roli partnerské organizace)

 • Soutěžní lhůta od 22. února 2020 do termínu zahraniční agentury (nejpozději do 15. 12. 2020). Výzva je zaměřena na mezinárodní spolupráci v oblasti základního výzkumu a je určena pro navrhovatele v jakékoli fázi vědecké kariéry.
 • Podrobnější informace včetně předběžných parametrů soutěže naleznete zde.

GA ČR – JUNIOR STAR

GA ČR – EXPRO

MŠMT – Prevention of Unhealthy Weight Gain and Obesity during Crucial Phases Throughout the Lifespan (PREPHOBES)

 • Termín pro předložení předběžných návrhů projektů – „Pre-proposals“– je stanovený na 3. dubna 2020 do 17:00 (jedná se o výzvu v rámci iniciativy Společného programování „Zdravá výživa pro zdravý život“ (JPI HDHL).
 • Kompletní znění této výzvy, další informace na webu MŠMT.

IMI2 - Vývoj terapeutických a diagnostických postupů pro boj s koronavirovou infekcí

 • IMI2 (Iniciativa pro inovativní léčiva) vyhlásila výzvu se zaměřením na terapii směřovanou na COVID-19 a/nebo na propuknutí dalších koronavirů diagnostiku pro rychlé a spolehlivé identifikování lidí infikovaných COVID-19, uzávěrka je 31. března 2020. Více informací naleznete zde, poptávky institucí na spolupráci k této výzvě naleznete například zde. Odkaz na platformu, která pomáhá při propojování institucí a také průmyslových podniků, které mají zájem aplikovat do všech výzev IMI je zde.

COST

 • Aktuální sběr návrhů Akcí COST má uzávěrku 29. dubna 2020. Další informace jsou dostupné zde, pokyny pro podávání návrhů Akcí COST zde.

MŠMT – Mobility

 • Výzva k předkládání žádostí o poskytnutí dotace na podporu společných česko-rakouských výzkumných projektů. Termín pro předložení návrhů projektů – 5. června 2020 (prodlouženo), kompletní znění této výzvy, další informace na webu MŠMT.
 • Výzva k předkládání žádostí o poskytnutí dotace na podporu společných česko-francouzských výzkumných projektů. Termín pro předložení návrhů projektů – 15. května 2020, kompletní znění této výzvy, další informace na webu MŠMT.
 • V případě zájmu o více informací nás kontaktujte na grants@muni.cz.

EU Health Programme

 • Vyhlášena výzva v 7 tematických oblastech s uzávěrkou 30. června 2020, více informací ZDE.

H2020

 

Plánované výzvy

TA ČR – národní a rezortní programy 

 • Harmonogram soutěží na rok 2020 je k dispozici zde.
 • Zveřejněny předběžné parametry 2. veřejné soutěže Národní centra kompetence s termínem vyhlášení 29. dubna 2020. Více informací zde.
 • Zveřejněny předběžné parametry 2. veřejné soutěže Doprava 2020+ s termínem vyhlášení 8. dubna 2020. Více informací zde.

TA ČR – DELTA 2*

 • Soutěžní lhůta: od 13. května 2020 do 15. července 2020. Program je zaměřen na mezinárodní spolupráci v oblasti aplikovaného výzkumu.
 • Podrobnější informace včetně předběžných parametrů soutěže naleznete zde

*seznam zemí zapojených do jednotlivých cofundových výzev zde

 

Ukončené výzvy

TA ČR – program Prostředí pro život

Dne 19. února 2020 byla ukončena soutěžní lhůta pro přijetí návrhů do soutěže programu Prostředí pro život. MU podala celkem 2 návrhy (jeden z ESF a druhý z PřF). Výsledky soutěže budou zveřejněny v červnu 2020.

TA ČR – KAPPA

Dne 27. února 2020 byla ukončena soutěžní lhůta pro přijetí návrhů do soutěže KAPPA. MU podala celkem 16 návrhů projektů. Výsledky soutěže budou zveřejněny 30. září 2020.

TA ČR – ERA-MIN 2 (cofundová výzva*)

Dne 12. března 2020 byla ukončena soutěžní lhůta pro přijetí návrhů do soutěže ERA-MIN 2. MU podala 1 projektový návrh. Výsledky soutěže budou zveřejněny v červnu 2020.

 

Získané granty

TA ČR – Prostředí pro život , podprogram 1 a 2

V únoru 2020 byly vyhlášeny výsledky soutěže a MU získala 1 ze 13 podaných projektů. Tento projekt bude realizovaný na PřF. Více informací o všech podpořených i nepodpořených projektech zde.

GAMU G – výsledky soutěže 2020

Níže uvedené projekty byly navrženy k financování v plné výši navrhovaného rozpočtu. Gratulujeme!

NÁZEV

ZAPOJENÁ HS

NAVRHOVATEL

RecQ4 - a protein hub required for proper replication and recombination and its implications in Rothmund-Thomson Syndrome

PřF/LF/CEITEC

Krejčí Lumír, doc. Mgr. Ph.D.

Development of algorithms for application of quantum computers in electronic-structure calculations in solid-state physics and chemistry

PřF/ÚVT

Šob Mojmír, prof. RNDr. DrSc.

ARCTIC Centre for Human-to-Environment Oriented Studies: Impact of Climate Change and Human Activities in the Arctic

FSS/PřF/PrF

Padrtová Barbora, Mgr. Ph.D.

Improving Treatments in Cerebral-Palsy Children using Artificial Intelligence

LF/FI

Plánka Ladislav, prof. MUDr. Ph.D.

 

Akce a události

Plánované akce RMU

Do odvolání zrušeny.

Tipy na další události

Pozvánky TC AV ČR

Týden inovací ČR – možnost zapojení

Na přelomu září a října se koná pátý ročník Týdne inovací ČR, jehož součástí jsou veletrh, odborné semináře či mezinárodní konference. Je zde i možnost se zapojit – více informací o spolupráci na tydeninovaci@elai.cz.

 

Zajímavé odkazy a informace

Informace TC AV ČR

Kontakty

Tento newsletter vydává Odbor výzkumu RMU. Všechna čísla jsou dostupná na stránkách Odboru výzkumu. Náměty a připomínky k newsletteru můžete posílat Evě Nagyové.

Náš tým a kontakty

© 2024
Masarykova univerzita

Twitter