Výzkum na Masarykově univerzitě

Newsletter Odboru výzkumu 3/2020
30. 4. 2020, 10:51

For English version of the newsletter click here.

Novinky

Hodnocení vědy a výzkumu

Termín návštěvy mezinárodního evaluačního panelu v rámci hodnocení podle M17+ byl kvůli pandemii odsunut z května na listopad. Jako nový termín byl vybrán 9.–13. listopad 2020.

Podklady pro sebeevaluační zprávy za celou Masarykovu univerzitu byly ke konci března zaslány MŠMT.

Připravujeme pro vás web, díky němuž se budete moci dozvědět více o hodnocení podle M17+.

Výzvy

Otevřené výzvy

Ministerstvo vnitra program - IMPAKT 1 – podprogram 3

 • Soutěžní lhůta 1. veřejné soutěže běží od 8. dubna do 25. května 2020. Soutěž je určena pro výzkumné organizace na podporu mezinárodní spolupráce v oblasti bezpečnostního výzkumu.
 • Podrobnější informace pro navrhovatele na MU včetně parametrů soutěže naleznete zde.

TA ČR – Doprava 2020+

 • Soutěžní lhůta 2. veřejné soutěže běží od 9. dubna do 10. června 2020.
 • Podrobnější informace pro navrhovatele na MU včetně parametrů soutěže naleznete zde.

TA ČR – AquaticPollutants (cofundová výzva*)

 • Soutěžní lhůta: od 17. února 2020 do 18. května 2020. Program je zaměřen na výzkum rizik zapříčiněných znečištěním a patogeny ve vodních zdrojích, kterým je vystaveno lidské zdraví, stejně tak jako životní prostředí.
 • Podrobnější informace včetně parametrů soutěže naleznete zde.

TA ČR – M-ERA.NET 2 (cofundová výzva*)

 • Soutěžní lhůta: od 17. března 2020 do 16. června 2020. Program je zaměřen na mezinárodní spolupráci v oblasti materiálového výzkumu a inovací.
 • Podrobnější informace včetně parametrů soutěže naleznete zde.

TA ČR – Positive Energy Districts (cofundová výzva určená pouze pro řešitele projektů TAČR Théta*)

 • Soutěžní lhůta: od 20. dubna 2020 do 24. září 2020. Program je zaměřen na aktivity typu sdílení dobré praxe a síťování.
 • Podrobnější informace včetně parametrů soutěže naleznete zde.

*seznam zemí zapojených do jednotlivých cofundových výzev zde

GA ČR – standardní projekty

 • Soutěžní lhůta od 21. března 2020 do 4. května 2020. Výzva je zaměřena na řešení projektů základního výzkumu a je určena pro navrhovatele v jakékoli fázi vědecké kariéry.
 • Podrobnější informace včetně parametrů soutěže naleznete zde.

GA ČR – mezinárodní projekty

 • Soutěžní lhůta od 21. března 2020 do 4. května 2020. Výzva je zaměřena na mezinárodní spolupráci v oblasti základního výzkumu a je určena pro navrhovatele v jakékoli fázi vědecké kariéry.
 • Podrobnější informace včetně parametrů soutěže naleznete zde.

GA ČR – LA granty CEUS (na principu hodnocení „Lead agency“, kde GA ČR vystupuje v roli hodnoticí agentury)

 • Soutěžní lhůta od 22. února 2020 do 4. května 2020. Výzva je zaměřena na mezinárodní spolupráci v oblasti základního výzkumu a je určena pro navrhovatele v jakékoli fázi vědecké kariéry.
 • Podrobnější informace včetně parametrů soutěže naleznete zde.

GA ČR – LA granty CEUS (na principu hodnocení „Lead agency“, kde GA ČR vystupuje v roli partnerské organizace)

 • Soutěžní lhůta od 22. února 2020 do termínu zahraniční agentury (nejpozději do 15. prosince 2020). Výzva je zaměřena na mezinárodní spolupráci v oblasti základního výzkumu a je určena pro navrhovatele v jakékoli fázi vědecké kariéry.
 • Podrobnější informace včetně parametrů soutěže naleznete zde.

GA ČR – JUNIOR STAR

 • Soutěžní lhůta od 21. března 2020 do 4. května 2020. Výzva je zaměřena na podporu excelentního základního výzkumu a zároveň poskytnutí příležitosti pro začínající vědecké pracovníky k vybudování si nezávislé skupiny.
 • Podrobnější informace včetně parametrů soutěže naleznete zde.

GA ČR – EXPRO

 • Soutěžní lhůta od 21. března 2020 do 4. května 2020. Výzva je zaměřena na podporu excelence v základním výzkumu, nastavení standardů excelentní vědy.
 • Podrobnější informace včetně parametrů soutěže naleznete zde.

GA ČR – „Urgent Funding SARS-COV-2“

 • Soutěžní lhůta od 6. dubna 2020 do 30. září 2020. Výzva je určena mezinárodním vědeckým týmům s tématickým zaměřením na současnou pandemii.
 • Podrobnější informace včetně parametrů soutěže naleznete zde.

MŠMT – Mobility (informace OV RMU​)

 • Výzva k předkládání žádostí o poskytnutí dotace na podporu společných
  • česko-ukrajinských výzkumných projektů, jednostranná výzva (Ukrajina), uzávěrka 25. května 2020, FAQ MŠMT​.
  • česko-německých výzkumných projektů, uzávěrka 1. června 2020 (prodlouženo), kompletní znění této výzvy, další informace na webu MŠMT.
  • česko-rakouských výzkumných projektů, uzávěrka 5. června 2020 (prodlouženo), kompletní znění této výzvy, další informace na webu MŠMT​.
  • česko-francouzských výzkumných projektů, uzávěrka 30. června 2020, kompletní znění této výzvy, další informace na webu MŠMT.

MŠMT – Společné programování „Kulturní dědictví a globální změny“ (JPICH)

 • 31. března 2020 byla vyhlášena výzva k předkládání návrhů projektů v rámci iniciativy Společného programování „Kulturní dědictví a globální změny“(JPICH) s názvem „Cultural Heritage, Identities & Perspectives: Responding to Changing Societies“. Více informací naleznete na internetových stránkách JPI on Cultural Heritage a na webu MŠMT. Uzávěrka 22. září 2020.

Ministerstvo životního prostředí

 • Národní výzva programu LIFE 2020 - prodloužení termínů uzávěrek - v návaznosti na prodloužení uzávěrky u evropské výzvy (viz níže). Pokud budete podávat návrh do této výzvy kontaktujte, prosím, OV RMU na grants@muni.cz.

LIFE

 • Evropská komise přijala opatření, která mají žadatelům umožnit přípravu a předkládání žádostí v době omezení souvisejících s pandemií, a to včetně prodloužení závazných lhůt. Některá opatření se stále zpřesňují - aktuální informace. Pokud budete podávat návrh do této výzvy kontaktujte, prosím, OV RMU na grants@muni.cz.

EU Health Programme

 • Vyhlášena výzva v 7 tematických oblastech s uzávěrkou 30. června 2020, více informací ZDE.

H2020

 

Plánované výzvy

TA ČR – národní a rezortní programy 

 • Aktualizovaný harmonogram soutěží na rok 2020 je k dispozici zde. Dochází k posunu a rušení soutěží a také ke snižování alokací.
 • Zveřejněny předběžné parametry 4. veřejné soutěže Éta na téma COVID-19, jejíž vyhlášení se očekává 29. dubna 2020. Více informací zde.
 • Zveřejněny předběžné parametry 3. veřejné soutěže TREND „Technologičtí lídři“, jejíž vyhlášení se očekává 29. dubna 2020. Více informací zde.
 • Zveřejněny předběžné parametry 3. veřejné soutěže Prostředí po život s termínem vyhlášení 20. května 2020. Více informací zde.

TA ČR – DELTA 2*

 • Soutěžní lhůta: od 14. května 2020 do 15. července 2020. Program je zaměřen na mezinárodní spolupráci v oblasti aplikovaného výzkumu.
 • Podrobnější informace včetně předběžných parametrů soutěže naleznete zde.

*seznam zemí zapojených do jednotlivých cofundových výzev zde

 

Ukončené výzvy

Ministerstvo vnitra program IMPAKT 1 – podprogram 1

Dne 1. dubna 2020 byla ukončena soutěžní lhůta pro přijetí návrhů do soutěže, MU podala celkem 7 projektů. Výsledky soutěže budou v srpnu 2020.

TA ČR - program TREND

Soutěžní lhůta byla ukončena. MU podala 5 návrhů v roli partnera společností. Výsledky budou oznámeny v srpnu 2020.

GA ČR – LA - SNSF (spolupráce se Švýcarskem)

Dne 8. dubna 2020 byla ukončena soutěžní lhůta pro přijetí návrhů do soutěže LA - SNSF. MU podala 9 návrhů projektů. Výsledky soutěže budou zveřejněny v listopadu 2020.

 

Získané granty

TA ČR – 3. veřejná soutěž Éta

V březnu 2020 byly vyhlášeny výsledky soutěže a MU získala celkem 19 projektu, z toho ve 12 je hlavní příjemce z celkem 56 hodnocených návrhů. Více informací o všech podpořených i nepodpořených projektech zde.

TA ČR – M-ERA.NET 2 Call 2019

V březnu 2020 byly vyhlášeny výsledky soutěže a MU získala 1 projekt z celkem 233 hodnocených návrhů (v České republice získalo podporu 9 projektů celkem). Více informací zde.​

 

Akce a události

Plánované akce RMU

Workshop to support your MSCA-IF proposal preparation

Navazuje na akci MSCA IF Info Day - prezentace.

Tipy na další události

Pozvánky TC AV ČR

Týden inovací ČR – možnost zapojení

Na přelomu září a října se koná pátý ročník Týdne inovací ČR, jehož součástí jsou veletrh, odborné semináře či mezinárodní konference. Je zde i možnost se zapojit – více informací o spolupráci na tydeninovaci@elai.cz.

 

Zajímavé odkazy a informace

GA ČR

MŠMT

Informace EK a TC AV ČR

Česká hlava – projekt KONEKTOR

 • Ve spolupráci obecně prospěšného projektu Česká hlava, Hospodářské komory, Svazu průmyslu a dopravy, Asociace malých a středních podniků a dalších podnikatelských svazů vznikl projekt Konektor nabízející příležitost pro projekty, od nichž si slibujete velký přínos pro praxi, nicméně je složité najít subjekt, který by se jich chopil.
 • Jeho princip je jednoduchý - krátký abstrakt vědeckého projektu bude rozeslán po intranetových linkách těchto podnikatelských svazů a dostane se tak řádově k několika tisícům podnikatelských subjektů.
 • Máte-li projekt, který je již kompletně připraven pro přechod do praxe, nebo projekty, které jsou teprve ve stadiu výzkumu a počátečního vývoje, ale vidíte v něm velký potenciál pro praxi, a hledáte komerční subjekt, který by buď zcela nebo i částečně financoval jeho další etapy, zašlete krátký abstrakt.

Další informace na webu projektu IMPROVE, sekce kalendář akcí a aktuality.

Kontakty

Tento newsletter vydává Odbor výzkumu RMU. Všechna čísla jsou dostupná na stránkách Odboru výzkumu. Náměty a připomínky k newsletteru můžete posílat Evě Nagyové.

Náš tým a kontakty

© 2024
Masarykova univerzita

Twitter