Výzkum na Masarykově univerzitě

Newsletter Odboru výzkumu 4/2020
28. 5. 2020, 10:13

For English version of the newsletter click here.

Novinky

Novým držitelem MUNI Award je Norbert Werner

Třetím držitelem grantu MUNI Award in Science and Humanities (MASH) se stal astrofyzik Norbert Werner. Dosud působil na Univerzitě Loránda Eötvöse v Budapešti, kam přišel po osmiletém působení na Stanfordově univerzitě ve Spojených státech. Přednáší také v japonské Hirošimě. Na Masarykovu univerzitu se na plný úvazek přesune v červenci. Odborník na problematiku černých děr či mezigalaktického plynu se chce v Brně věnovat mimo jiné spolupráci s firmami, které se zabývají vývojem malých družic. Gratulujeme!

Rozhovor s Norbertem Wernerem si můžete přečíst v nejnovějším tištěném vydání Magazínu M a brzy již také online.

Cílem grantové podpory MUNI Award je přivést na MU nové vynikající a úspěšné vědce, kterým nabídneme takové podmínky, aby měli motivaci zůstat pracovat pro MU a dlouhodobě produkovat špičkové vědecké výsledky. V minulosti jej získali přední světoví odborníci na teorii grafů Daniel Kráľ, který na MU přišel z Univerzity Warwick, a na dějiny umění Matthew Rampley, který na MU přišel z University of Birmingham.

Výzvy

Otevřené výzvy

Ministerstvo vnitra program – IMPAKT 1 – podprogram 3

 • Soutěžní lhůta 1. veřejné soutěže běží od 8. dubna do 25. května 2020.
 • Podrobnější informace pro navrhovatele na MU včetně parametrů soutěže naleznete zde.

Ministerstvo vnitra program – Bezpečnostní výzkum – tematika COVID

 • Soutěžní lhůta 4. veřejné soutěže běží od 30. dubna do 20. června 2020.
 • Podrobnější informace pro navrhovatele na MU včetně parametrů soutěže naleznete zde.   

TA ČR – Doprava 2020+

 • Soutěžní lhůta 2. veřejné soutěže běží od 9. dubna do 10. června 2020.
 • Podrobnější informace pro navrhovatele na MU včetně parametrů soutěže naleznete zde.

TA ČR – Éta – tematika COVID 

 • Soutěžní lhůta 4. veřejné soutěže běží od 30. dubna do 15. června 2020.
 • Podrobnější informace pro navrhovatele na MU včetně parametrů soutěže naleznete zde.

TA ČR – TREND „Technologičtí lídři“

 • Soutěžní lhůta 3. veřejné soutěže běží od 30. dubna do 24. června 2020.
 • Podrobnější informace pro navrhovatele na MU včetně parametrů soutěže naleznete zde.

Ministerstvo zemědělství – Země

 • Soutěžní lhůta 4. veřejné soutěže běží od 4. května do 17. června 2020.
 • Podrobnější informace pro navrhovatele na MU včetně parametrů soutěže naleznete zde.

TA ČR – M-ERA.NET 2 (cofundová výzva)

 • Soutěžní lhůta: od 17. března do 16. června 2020. Program je zaměřen na mezinárodní spolupráci v oblasti materiálového výzkumu a inovací.
 • Podrobnější informace včetně parametrů soutěže naleznete zde. Seznam zemí zapojených do jednotlivých cofundových výzev zde

TA ČR – DELTA 2

 • Soutěžní lhůta 2. veřejné soutěže běží od 14. května do 15. července 2020. Program je zaměřen na mezinárodní spolupráci v oblasti aplikovaného výzkumu.
 • Podrobnější informace včetně předběžných parametrů soutěže naleznete zde.

TA ČR – Positive Energy Districts (cofundová výzva určená pouze pro řešitele projektů TAČR Théta)

 • Soutěžní lhůta: od 20. dubna do 24. září 2020. Program je zaměřen na aktivity typu sdílení dobré praxe a síťování.
 • Podrobnější informace včetně parametrů soutěže naleznete zde. Seznam zemí zapojených do jednotlivých cofundových výzev zde.

GA ČR – LA granty CEUS (na principu hodnocení „Lead agency“, kde GA ČR vystupuje v roli partnerské organizace), průběžná Výzva s rakouskou agenturou FWF

 • Soutěžní lhůta od 22. února do 15. prosince 2020. Výzva je zaměřena na mezinárodní spolupráci v oblasti základního výzkumu a je určena pro navrhovatele v jakékoli fázi vědecké kariéry.
 • Podrobnější informace včetně parametrů soutěže naleznete zde.

GA ČR – „Urgent Funding SARS-COV-2“

 • Soutěžní lhůta od 6. dubna do 30. září 2020. Výzva je určena mezinárodním vědeckým týmům s tematickým zaměřením na současnou pandemii.
 • Podrobnější informace včetně parametrů soutěže naleznete zde.

AZV

 • Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo soutěž v rámci Programu na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020–2026. Soutěžní lhůta končí dne 26. června 2020 (do 12:00 hod.).
 • Podrobnější informace poskytovatele naleznete zde.  
 • Důležité: Etická komise pro výzkum MU přijímá žádosti o posouzení projektů do čtvrtka 4. června 2020 do 18:00. Pokyny etické komise pro soutěž AZV jsou k dispozici zde.

MŠMT – Mobility (souhrnná informace OV RMU​)

 • Stále jsou otevřené výzvy k předkládání žádostí o poskytnutí dotace na podporu společných česko-rakouských (uzávěrka 5. června 2020) a česko-francouzských výzkumných projektů (uzávěrka 30. června 2020).

MŠMT – EIG CONCERT Japan

 • Vyhlášení výzvy EIG CONCERT Japan: ICT for Resilient, Safe and Secure Society, uzávěrka 17. července 2020. Další informace jsou přímo na EIG CONCERT-Japan nebo na webu MŠMT. V případě zájmu o další podrobnosti, kontaktujte, prosím, OV RMU na grants@muni.cz.

H2020

Česko-bavorská vysokoškolská agentura

 

Plánované výzvy

IMI2 (Call 22 and 23)

 • Iniciativa pro inovativní léčiva Evropské unie (Innovative Medicines Innitiative, IMI 2) zveřejnila informace o zvažovaných tématech 22. a 23. výzvy, které mají být otevřeny 23. června 2020.

 

Ukončené výzvy

TA ČR – BiodivClim (ERA-NET Co-fund)

Dne 21. dubna 2020 byla ukončena soutěžní lhůta pro přijetí úplných návrhů projektů do soutěže ERA-NET Cofund BiodivClim. MU podala celkem 2 návrhy. Výsledky mezinárodní výzvy budou zveřejněny v listopadu/prosinci 2020.

GA ČR – standardní projekty, mezinárodní projekty, EXPRO, JUNIOR STAR, LA – CEUS (GA ČR v roli Lead Agency)

Dne 4. května 2020 byla ukončena soutěžní lhůta pro přijetí návrhů do soutěží: standardní projekty, mezinárodní projekty, EXPRO, JUNIOR STAR a LA – CEUS (GA ČR v roli Lead Agency). MU podala celkem 348 návrhů (EXPRO – 24, JUNIOR STAR – 28, standardní projekty – 277, mezinárodní projekty – 10, LA granty – 9 projektů). Výsledky soutěže budou zveřejněny v listopadu/prosinci 2020.

TA ČR – AquaticPollutants (ERA-NET Co-fund)

Dne 18. května 2020 byla ukončena soutěžní lhůta pro přijetí „pre-proposals“ do soutěže ERA-NET Cofund AquaticPollutants. MU podala 1 návrh. Výsledky 1. kola mezinárodní výzvy budou zveřejněny v červnu 2020.

 

Akce a události

Tipy na události

Pozvánky TC AV ČR

Týden inovací ČR – možnost zapojení

Na přelomu září a října se koná pátý ročník Týdne inovací ČR, jehož součástí jsou veletrh, odborné semináře či mezinárodní konference. Je zde i možnost se zapojit – více informací o spolupráci na tydeninovaci@elai.cz.

 

Zajímavé odkazy a informace

Informace EK a TC AV ČR

 

Další informace na webu projektu IMPROVE, sekce kalendář akcí a aktuality.

Kontakty

Tento newsletter vydává Odbor výzkumu RMU. Všechna čísla jsou dostupná na stránkách Odboru výzkumu. Náměty a připomínky k newsletteru můžete posílat Evě Nagyové.

Náš tým a kontakty

© 2024
Masarykova univerzita

Twitter