Výzkum na Masarykově univerzitě

Newsletter Odboru výzkumu 8/2020
13. 11. 2020, 15:03

For English version of the newsletter click here.

Novinky

Mezinárodní evaluační panel je za námi

Výzkum na Masarykově univerzitě má za sebou náročný týden jednání v rámci hodnocení podle Metodiky 17+. Diskuze vedení univerzity, fakult a výzkumných ústavů s mezinárodním evaluačním panelem se nakonec uskutečnila plně online. Evaluátoři se v průběhu několika intenzivních dnů z prezentací dozvěděli podrobné informace nutné pro zhodnocení našich fakult i celé MU. Evaluační report bude předán na konci listopadu vedení univerzity k vyjádření. Velmi děkujeme všem kolegům a kolegyním ze zapojených fakult a institutů za jejich přípravu na tuto důležitou událost.

Výzvy

Interní soutěže MU

Grantová agentura Masarykovy univerzity (GAMU)

V polovině září byly na webu GAMU zveřejněny detailní informace týkající se vyhlášení následujících soutěží. Konkrétní podmínky a důležitá data je možné sledovat na webových stránkách jednotlivých soutěží.

16. listopadu 2020 bude vyhlášena výzva v rámci Programu podpory specifického výzkumu – Podpora vynikajících diplomových prací (dříve Program rektora). Veškeré informace budou zveřejněny na webu GAMU.

 

Otevřené výzvy

TA ČR – BiodivRestore Call 2020 (cofundová výzva)

 • Soutěžní lhůta od 6. října 2020 (podání pre-proposals nejpozději do 7. prosince 2020). Výzva bude zaměřena na mezinárodní výzkumné projekty na ochranu a obnovu poškozených ekosystémů a jejich biologické rozmanitosti, včetně zaměření na vodní systémy.
 • Podrobnější informace včetně parametrů soutěže naleznete zde.

GA ČR – LA granty CEUS (na principu hodnocení „Lead agency“, kde GA ČR vystupuje v roli partnerské organizace), výzva s polskou agenturou NCN

 • Soutěžní lhůta od 16. září 2020 do 15. prosince 2020. Výzva bude zaměřena na mezinárodní spolupráci v oblasti základního výzkumu a je určena pro navrhovatele v jakékoli fázi vědecké kariéry.
 • Podrobnější informace včetně parametrů soutěže naleznete zde.

GA ČR – LA granty CEUS (na principu hodnocení „Lead agency“, kde GA ČR vystupuje v roli partnerské organizace), průběžná Výzva s rakouskou agenturou FWF

 • Soutěžní lhůta od 22. února 2020 do 15. prosince 2020. Výzva bude zaměřena na mezinárodní spolupráci v oblasti základního výzkumu a je určena pro navrhovatele v jakékoli fázi vědecké kariéry.
 • Podrobnější informace včetně parametrů soutěže naleznete zde.

GA ČR – „Urgent Funding SARS-COV-2“

 • Prodloužení soutěžní lhůty do 15. prosince 2020. Výzva je určena mezinárodním vědeckým týmům s tematickým zaměřením na současnou pandemii.
 • Podrobnější informace včetně parametrů soutěže naleznete zde.

H2020 – ID výzvy: H2020-SC6-TRANSFORMATIONS-2018-2019-2020, publikováno 1. října 2020

H2020 –  výzva European Green Deal Call (celková alokace 1 milarda €)

 • 22. září 2020 bylo zveřejněno 20 témat v 10 tematických oblastech; témata se týkají řešení klimatické změny, nicméně jsou relevantní pro vědce z nejrůznějších vědních oborů
 • Forma a termín podání návrhu: jednokolová, 26. ledna 2021, 17:00 SEČ

 

Plánované výzvy

TA ČR – EnerDigit Call 2020 (cofundová výzva)

 • Termín vyhlášení: listopad 2020. Výzva bude zaměřena mezinárodní výzkumné projekty v oblasti digitálního řešení energetických systémů a sítí.
 • Předběžné informace zde.

TA ČR – EuroNanoMed3 Call 2021 (cofundová výzva)

 • Termín vyhlášení: 16. listopadu 2020 (podání pre-proposals nejpozději do 22. ledna 2021). Předpokládané zaměření této mezinárodní výzvy má být „Diagnostics“ a „Targeted delivery systems".
 • Předběžné informace zde.

TA ČR – CHIST-ERA Call 2020 (cofundová výzva)

 • Termín vyhlášení: 1. prosince 2020 (podání pre-proposals nejpozději do 15. února 2021). Výzva bude zaměřena na mezinárodní výzkumné projekty z oblasti výzkumu informačních a komunikačních věd a technologií. Letošní výzva se bude věnovat tématům „Advanced Brain-Computer Interfaces for Novel Interactions“ a „Towards Sustainable ICT“.
 • Předběžné informace zde.

TA ČR – 4. VS TREND – podprogram Nováčci

 • Termín vyhlášení: 13. leden 2021
 • Předběžné informace zde a interní informace k soutěži zde.

TA ČR – 4. VS THÉTA

 • Termín vyhlášení: 10. únor 2021
 • Předběžné informace zde a interní informace k soutěži zde.

TA CR – ERA-MIN Call 2021 (cofundová výzva)

 • Termín vyhlášení: 15. ledna 2021. Výzva bude zaměřena na mezinárodní výzkumné projekty v oblasti neenergetických a nezemědělských surovin.
 • Předběžné informace zde.

 

Ukončené výzvy

TAČR – 5. VS ÉTA

Dne 15. října 2020 byla ukončena soutěžní lhůta pro 5. VS programu Éta. MU byla zapojena do 56 projektových návrhů o celkové požadované podpoře 156,5 mil. Kč.

TAČR – 4. VS Prostředí pro život

Dne 27. října 2020 byla ukončena soutěžní lhůta pro 4. VS programu Prostředí pro život. MU byla zapojena do 1 projektového návrhu.

 

Získané granty

Ministerstvo vnitra ČR– 4. VS Bezpečnostní výzkum

Dne 30. října 2020 byly zveřejněny výsledky soutěže programu Bezpečnostního výzkumu Ministerstva vnitra. Z 3 podaných projektů, ve kterých vystupovala MU, uspěly 2 projekty. Více informací zde.

TA ČR – BiodivClim Call 2019 (cofundová výzva)

Dne 12. října 2020 byly zveřejněny výsledky soutěže cofundové výzvy BiodivClim Call 2019. V této výzvě uspěly celkově 2 projekty s uchazeči z ČR, z toho jeden projekt se zapojením MU. Více informací zde.

GA ČR – EXPRO a JUNIOR STAR

Dne 2. listopadu 2020 byly zveřejněny výsledky soutěží EXPRO a JUNIOR STAR. Z 16 celkově udělených projektů EXPRO v rámci ČR získala MU 6 projektů. V soutěži JUNIOR STAR bylo celkově vybráno k financování 30 projektů, z nichž 2 budou realizovány na MU. Více informací zde.

 

Akce a události

Plánované akce MU

SCI-CEITEC-PHARM Match Making Event

Představení výzkumu Farmaceutické fakulty a diskuze o hledání nových výzkumných spoluprací. Podělte se o výzkumné nápady, nabídněte kapacity a spojte své síly na seznamovacím eventu 26. listopadu 2020. Více informací najdete zde.

Research pitches contest

Možnost pro vědce představit krátkou audiovizuální prezentací svůj výzkum a vyhrát zajímavý finanční obnos. Masarykova univerzita je zakládající členkou Compostela Group of Universities. Více informací o soutěži zde.

Další akce

Akce TC AV ČR

 

Zajímavé odkazy a informace

Prezentace z akcí Grantového oddělení

Přehled podaných návrhů a úspěšnost MU v grantových soutěžích

Pravidelně aktualizujeme přehled podaných návrhů podle HS a poskytovatelů.

Informace EK a TC AV ČR

Další informace na webu projektu IMPROVE, sekce kalendář akcí a aktuality.

Kontakty

Tento newsletter vydává Odbor výzkumu RMU. Všechna čísla jsou dostupná v archivu. Přejete si uveřejnit nějaké informace do Newsletteru? Kontaktujte Evu Nagyovou.

Náš tým a kontakty

© 2024
Masarykova univerzita

Twitter