Výzkum na Masarykově univerzitě

Newsletter Odboru výzkumu 9/2020
18. 12. 2020, 12:29

For English version of the newsletter click here.

Novinky

Vědci z MU získali tři prestižní ERC granty

Z Česka uspěli v aktuální výzvě o ERC Consolidator granty čtyři žadatelé, tři z nich jsou z Masarykovy univerzity. Grant získali právník David Kosař, religionista David Zbíral a biofyzik Robert Vácha. Z celkového počtu 327 udělených grantů jich jen 10 míří do nových členských zemí Evropské unie.

Více v článku

Ocenění MUNI Scientist 2020

Za špičkové výsledky a významné počiny v oblasti výzkumu ocenila vybrané vědce z Masarykovy univerzity za období 2019 až 2020 prorektorka pro výzkum a doktorské studium, prof. Šárka Pospíšilová. Předání ocenění MUNI Scientist se uskutečnilo virtuálně na závěrečné konferenci Grantové agentury Masarykovy univerzity (GAMU) v polovině prosince. Ocenění získalo třicet sedm vědců a jejich vědeckých týmů napříč fakultami, ústavy a výzkumnými centry.

Přehled oceněných

Výzvy

Interní soutěže MU

Grantová agentura Masarykovy univerzity (GAMU)

V polovině září byly na webu GAMU zveřejněny detailní informace týkající se vyhlášení následujících soutěží. Konkrétní podmínky a důležitá data je možné sledovat na webových stránkách jednotlivých soutěží.

16. listopadu 2020 byla vyhlášena výzva v rámci Programu podpory specifického výzkumu – Podpora vynikajících diplomových prací (dříve Program rektora). Veškeré informace budou zveřejněny na webu GAMU.

 

Otevřené výzvy

GA ČR – LA granty CEUS (na principu hodnocení „Lead agency“, kde GA ČR vystupuje v roli partnerské organizace), Výzva se slovinskou agenturou ARRS

 • Dne 14. prosince 2020 byla vyhlášena LA výzva se slovinskou agenturou ARRS v roli Lead Agency, s deadline 12. února 2021. Výzva je zaměřena na mezinárodní spolupráci v oblasti základního výzkumu a je určena pro navrhovatele v jakékoli fázi vědecké kariéry.
 • Podrobnější informace včetně parametrů soutěže naleznete zde.

GA ČR – LA granty CEUS (na principu hodnocení „Lead agency“, kde GA ČR vystupuje v roli partnerské organizace), průběžná Výzva s rakouskou agenturou FWF

 • Výzva je zaměřena na mezinárodní spolupráci v oblasti základního výzkumu a je určena pro navrhovatele v jakékoli fázi vědecké kariéry.
 • Podrobnější informace včetně parametrů soutěže naleznete zde.

TA ČR – EuroNanoMed3 Call 2021 (cofundová výzva)

 • Dne 16. listopadu 2020 byla vyhlášena výzva EuroNanoMed3 Call 2021(podání pre-proposals nejpozději do 21. ledna 2021). Tato mezinárodní výzva je zaměřena na oblasti „Diagnostics“ a „Targeted delivery systems".
 • Podrobnější informace včetně parametrů soutěže naleznete  zde.

TA ČR – EnerDigit Call 2020 (cofundová výzva)

 • Dne 16. prosince 2020 byla vyhlášena výzva EnerDigit Call 2020 (podání pre-proposals nejpozději do 17. února 2021). Výzva je zaměřena na mezinárodní výzkumné projekty v oblasti digitálního řešení energetických systémů a sítí.
 • Podrobnější informace včetně parametrů soutěže naleznete zde.

H2020 – ID výzvy: H2020-SC6-TRANSFORMATIONS-2018-2019-2020, publikováno 1. října 2020

H2020 –  výzva European Green Deal Call (celková alokace 1 milarda €)

 • 22. září 2020 bylo zveřejněno 20 tématv 10 tematických oblastech; témata se týkají řešení klimatické změny, nicméně jsou relevantní pro vědce z nejrůznějších vědních oborů
 • Forma a termín podání návrhu: jednokolová, 26. ledna 2021, 17:00 SEČ

 

Plánované výzvy

TA ČR – Harmonogram veřejných soutěží a výzev na rok 2021 zde.

TA ČR – CHIST-ERA Call 2020 (cofundová výzva)

 • Termín vyhlášení: 21. prosince 2020 (podání pre-proposals nejpozději do 25. února 2021). Výzva bude zaměřena na mezinárodní výzkumné projekty z oblasti výzkumu informačních a komunikačních věd a technologií. Letošní výzva se bude věnovat tématům „Advanced Brain-Computer Interfaces for Novel Interactions“ a „Towards Sustainable ICT“.
 • Předběžné informace zde.

TA ČR – 4. VS TREND – podprogram Nováčci

 • Nový termín vyhlášení: 10. březen 2021
 • Předběžné informace zde a interní informace k soutěži zde.

TA ČR – 4. VS THÉTA

 • Termín vyhlášení: 10. únor 2021
 • Předběžné informace zde a interní informace k soutěži zde.

TA CR – ERA-MIN Call 2021 (cofundová výzva)

 • Termín vyhlášení: 15. ledna 2021. Výzva bude zaměřena na mezinárodní výzkumné projekty v oblasti neenergetických a nezemědělských surovin.
 • Předběžné informace zde.

 

Získané granty

GAMU Career Restart

Vytvořit podmínky pro začlenění vědeckých pracovnic a pracovníků po přerušení jejich kariéry do výzkumných týmů na Masarykově univerzitě. Takový je cíl grantu Career Restart, který letos v září vypsala Grantová agentura Masarykovy univerzity (GAMU). V hodnocení uspělo šest vědkyň z různých pracovišť MU, s řešením projektů začnou od Nového roku. Více zde v článku.

TA ČR – 2. VS DOPRAVA 2020+

Dne 30. listopadu 2020 byly zveřejněny výsledky 2. veřejné soutěže programu DOPRAVA 2020+. Z 2 podaných projektů, ve kterých vystupovala MU, uspěl 1 projekt. Více informací zde.

Ministerstvo zemědělství – 4. VS Země

Dne 4. listopadu 2020 byly zveřejněny výsledky 4. veřejné soutěže programu Země. Z 11 podaných projektů, ve kterých vystupovala MU, uspěly 3 projekty. Více informací zde.

GA ČR – standardní projekty

Dne 1. prosince 2020 byly zveřejněny výsledky standardních projektů. Z celkově 294 udělených standardních projektů v rámci ČR získala MU 37 projektů (včetně partnerských projektů). Více informací zde.

GA ČR – LA-FWF (GA ČR v roli partnerské organizace), průběžné výsledky

Dne 7. prosince 2020 byly zveřejněny další 4 projekty, které budou financovány v rámci průběžné soutěže LA-FWF (rakouská agentura FWF v roli hodnotící agentury). MU se bude podílet jako partnerská organizace na 1 projektu. Více informací zde.

GA ČR – mezinárodní projekty s německou agenturou DFG a jihokorejskou agenturou NRF

Dne 11. prosince 2020 byly zveřejněny výsledky společných projektů s německou agenturou DFG a s jihokorejskou agenturou NRF. Z celkově udělených 12 společných projektů s německou agenturou DFG získala MU 1 projekt. Více informací zde.

Horizon 2020 – MSCA-RISE-2020 (Research and Innovation Staff Exchange)

Dne 20. listopadu 2020 byla podepsána grantová dohoda projektu CONQUES (Conques in the Global World. Transferring Knowledge: from Material to Immaterial Heritage). Jde o projekt MSCA-RISE, který podporuje mezinárodní a mezisektorovou spolupráci prostřednictvím výměnných pobytů pro zamestnance jednotlivých partnerů. Projekt koordinuje prof. Ivan FolettiCentra raně středověkých studií SDU FF MU. V České republice je to jediný koordinovaný projekt RISE, který se letos podařilo získat.

 

Zajímavé odkazy a informace

Přehled podaných návrhů a úspěšnost MU v grantových soutěžích

Pravidelně aktualizujeme přehled podaných návrhů podle HS a poskytovatelů.

Informace EK a TC AV ČR

 • Horizon Europe – bylo dosaženo dohody o rozpočtu. Evropský parlament a Evropská rada se dohodly na rozpočtu Horizont Europe (HE), který má činit 95,9 miliardy EUR (84,9 miliard EUR v cenách roku 2018). HE tak může začít 1. ledna 2021. Během jednání se mezi jednotlivé kapitoly rozpočtu HE rozdělovaly i čtyři miliardy EUR, které HE vyjednal navíc – v rozpočtu si o cca 1 miliardu polepšilo ERC (14,956 → 16,099 mld. EUR). Relativně nejvíce se zvýšil rozpočet dříve poměrně slabě financovaného Clusteru 2: Inclusive and Creative Society (1,253 → 2,280 mld. EUR), což je dobrá zpráva zejména pro sociální a humanitní vědy.
 • Prezentace ze Zahájení RP pro výzkum a inovace Horizont Evropa 2021–2027.
 • Video vypracované v Národním informačním centru pro evropský výzkum, které stručně představuje nadcházející rámcový programu Horizont Evropa.
 • Doporučujeme i další krátká vzdělávací videa TC AV ČR, která vás seznámí s pojmy jako LEAR, PLSIGN, PIC, rolemi třetích stran v projektech RP, Portálem RP, reportování výročním a průběžným, atd.

 

Další informace na webu projektu IMPROVE, sekce kalendář akcí a aktuality.

Kontakty

Tento newsletter vydává Odbor výzkumu RMU. Všechna čísla jsou dostupná v archivu. Přejete si uveřejnit nějaké informace do Newsletteru? Kontaktujte Evu Nagyovou.

Náš tým a kontakty

© 2024
Masarykova univerzita

Twitter