Informace o projektu

Bydlení a doprava - geografické interakce

Kód projektu
FRVS/1751/2010
Období řešení
1/2010 - 12/2010
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Projekt je zaměřen na seznámení studentů s problematikou specifických vzájemných geografických interakcí bydlení a dopravy a s metodami, jimiž lze daný vztah zkoumat. Vzhledem k tomu, že se jedná o u nás velice málo řešenou tématiku, bude nutné nejprve tyto interakce v českém prostředí identifikovat a následně hlouběji prozkoumat.


Projekt se bude skládat z částí přípravné (teoretické a metodologické) a aplikační (empirické a praktické). Studenti se do aplikační části projektu aktivně zapojí formou samostatně řešených úkolů, počínaje sběrem dat, přes jejich vyhodnocení až po jejich prezentaci v rámci vybraných vyučovaných předmětů.


Hlavním výstupem projektu bude multimediální učební materiál zabývající se geografickými interakcemi bydlení a dopravy. Jeho součástí pak bude cvičebnice sloužící k osvojení si práce s daty a metodami geografického výzkumu v oblasti vzájemného vztahu bydlení a dopravy. Všechny dílčí výstupy projektu budou připraveny pro budoucí využití ve výuce předmětů na Geografickém ústavu MU. Některé z nich budou použitelné i na dalších vysokých školách.