Informace o projektu

Vypracování studijních materiálů a laboratorních úloh pro výuku předmětu Technologie depozice tenkých vrstev a povrchových úprav

Kód projektu
FRVS/1585/2010
Období řešení
1/2010 - 12/2010
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

V rámci projektu budou vytvořeny studijní materiály a laboratorní úlohy k novému předmětu Technologie depozice tenkých vrstev a povrchových úprav. Tento předmět je od školního roku 2008/09 nabízený ve studijním programu Fyzika. Přednáška uvádí studenty do problematiky technologie depozice tenkých vrstev a povrchových úprav, což je i jedna z otázek u státní zkoušky bakalářského studijního oboru Fyzika a management, který minulý rok otevřela Přírodovědecká fakulta MU ve spolupráci s Ekonomicko-správní fakultou MU. Probíraná tématika je rozdělena do několika základních technologických okruhů: napařování, chemické metody, fyzikální metody naprašování (PVD) a metody kombinující fyzikální a chemické procesy (plazmatické leptání a modifikace povrchů, metoda plazmochemické depozice z plynné fáze - PECVD). V rámci projektu, bude toto učivo zpracováno a vytvoře e-learningový kruz tohoto předmětu. Přednášené učivo bude vhodně doplněno vypracováním laboratorních úloh, ve kterých bude probíraná látka demonstrována v laboratořích Ústavu fyzikální elktorniky.