Informace o projektu

Syntéza uhlíkových nanotrubek plazmochemickou metodou a studium jejich funkčních vlastností

Kód projektu
GAP205/10/1374
Období řešení
1/2010 - 12/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta/Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Vysoké učení technické v Brně
Odpovědná osoba Ing. Richard Ficek
Odpovědná osoba Ing. Michal Pavlík
Odpovědná osoba Ing. Jana Chomoucká Ph.D.
Odpovědná osoba prof. Ing. Radimír Vrba CSc.
Odpovědná osoba doc. Ing. Jaromír Hubálek Ph.D.
Odpovědná osoba Ing. Jan Prášek Ph.D.
Logo poskytovatele

Projekt navrhuje vyvíjet plazmochemické metody pro syntézu a funkcionalizaci uhlíkových nanotrubek (CNTs), studovat roli katalyzátoru a jeho podkladového materiálu na růst CNTs a zkoumat funkční vlastnosti nanotrubek (studená emise, elektrická vodivost a elektrochemická aktivita). CNTs budou syntetizovány pomocí metody pevného katalyzátoru unikátním procesem mikrovlnného pochodňového výboje při atmosférickém tlaku. Bude vyvíjen i levný proces atmosférického doutnavého výboje (APG), tj. APG na kHz frekvencích bez použití hélia. Bude zkoumána restrukturalizace katalyzátoru plazmovými výboji pro různé podkladové materiály a použití nekonvečních podkladových materiálů jako jsou nanostrukturované plazmové polymery. Funkcionalizace CNTs a obalení CNTs polymerem bude prováděno, kromě konvečních postupů, i v pulzním nízkotlakém v.f. výboji a APG. Plazmové procesy budou zkoumány
optickou emisní spektroskopií, hmotnostní spektroskopií, sondovými a elektrickými měřeními.

Publikace

2015

Atmospheric pressure barrier discharge at high temperature: Diagnostics and carbon nanotubes deposition

ELIÁŠ Marek — KLOC Petr — JAŠEK Ondřej — MAZÁNKOVÁ Věra — TRUNEC David — HRDÝ Radim — ZAJÍČKOVÁ Lenka

MEMS Carbon Nanotubes Field Emission Pressure Sensor With Simplified Design: Performance and Field Emission Properties Study

PEKÁREK Jan — VRBA Radomír — PRÁŠEK Jan — JAŠEK Ondřej — MAJZLIKOVA Petra — PEKÁRKOVÁ Jana — ZAJÍČKOVÁ Lenka

On the interplay of gas dynamics and the electromagnetic field in an atmospheric Ar/H2 microwave plasma torch

SYNEK Petr OBRUSNÍK Adam — HÜBNER Simon — NIJDAM Sander — ZAJÍČKOVÁ Lenka

Sensing Properties of Multiwalled Carbon Nanotubes Grown in MW Plasma Torch: Electronic and Electrochemical Behavior, Gas Sensing, Field Emission, IR Absorption

MAJZLÍKOVÁ Petra — SEDLÁČEK Jiří — PRÁŠEK Jan — PEKÁREK Jan — SVATOŠ Vojtěch — BANNOV Alexander — JAŠEK Ondřej SYNEK Petr ELIÁŠ Marek ZAJÍČKOVÁ Lenka — HUBÁLEK Jaromír

2014

Comparison of different modifications of screen-printed working electrodes of electrochemical sensors using carbon nanotubes and plasma treatment

MAJZLÍKOVÁ Petra — PRÁŠEK Jan — ELIÁŠ Marek JAŠEK Ondřej — PEKÁREK Jan — HUBÁLEK Jaromír — ZAJÍČKOVÁ Lenka

Electrode-less plasma jet synthesis of core-shell iron/iron oxide nanoparticles

HNILICA Jaroslav KUDRLE Vít JAŠEK Ondřej

epsilon-Fe2O3 nanoparticles synthesized in atmospheric-pressure microwave torch

DAVID Bohumil — PIZÚROVÁ Naděžda — SYNEK Petr KUDRLE Vít JAŠEK Ondřej SCHNEEWEISS Oldřich

Study of Microwave Torch Plasmachemical Synthesis of Iron Oxide Nanoparticles Focused on the Analysis of Phase Composition

SYNEK Petr JAŠEK Ondřej ZAJÍČKOVÁ Lenka

2013

Application of Thomas-Reiche-Kuhn sum rule to construction of advanced dispersion models

FRANTA Daniel NEČAS David ZAJÍČKOVÁ Lenka

Atmospheric-pressure microwave torch discharge generated gamma-Fe2O3 nanopowder

DAVID Bohumil — SCHNEEWEISS Oldřich — PIZÚROVÁ Naděžda — ŠANTAVÁ Eva — KUDRLE Vít SYNEK Petr JAŠEK Ondřej

Předchozí 1 2 3 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info