Informace o projektu

Bioakumulace perzistentních organických kontaminantů v žížalách ve vztahu k jejich biodostupnosti v půdě

Kód projektu
GAP503/10/0125
Období řešení
1/2010 - 12/2013
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta/Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova
bioakumulace, biodostupnost, žížaly, kontaminace půd, perzistentní organické polutanty, půdní ekotoxikologie, hodnocení ekologických rizik, artificiální půda, aging
Logo poskytovatele

Přítomnost perzistentních organických polutantů (POPs) v půdě je spojena s ohrožením půdních organismů, rostlin a celých terestrických ekosystémů. Klíčovou roli hraje biodostupnost POPs v půdě, protože pouze biodostupná frakce POPs může být přijata organismy, způsobit v nich toxicitu nebo vstoupit do potravních řetězců. V rámci předkládaného projektu budou studovány faktory a procesy ovlivňující biodostupnost vybraných POPs (PAHs, PCBs, HCH, DDT) v půdách pro žížaly Eisenia fetida. Cílem projektu je zjistit, jaký vliv na bioakumulaci POPs v žížalách mají půdní vlastnosti, vlastnosti POPs a jejich doba setrvání v půdě (aging). Na větším souboru půd ověříme význam organického uhlíku pro predikci biodostupnosti. Srovnáme také biodostupnost pro historickou a čerstvou kontaminaci. Budou srovnávány nejen půdy reálné různých vlastností, ale i půdy artificiální, čímž bude ověřeno, zda jsou relevantním standardním a referenčním materiálem při hodnocení rizik POPs pro půdu. Paralelně bude během projektu probíhat výzkum extrakčních metod, které mohou předpovídat biodostupnost POPs pro žížaly. Výsledky projektu přinesou nové poznatky využitelné při hodnocení ekologických rizik POPs v půdě.

Publikace

2014

Solid phase microextraction of organic pollutants from natural and artificial soils and comparison with bioaccumulation in earthworms

BIELSKÁ Lucie ŠMÍDOVÁ Klára HOFMAN Jakub

The variability of standard artificial soils: Behaviour, extractability and bioavailability of organic pollutants

HOFMAN Jakub — HOVORKOVÁ Ivana — SEMPLE Kirk T.

Uptake kinetics of five hydrophobic organic pollutants in the earthworm Eisenia fetida in six different soils

ŠMÍDOVÁ Klára HOFMAN Jakub

2013

Supercritical fluid extraction of persistent organic pollutants from natural and artificial soils and comparison with bioaccumulation in earthworms

BIELSKÁ Lucie ŠMÍDOVÁ Klára HOFMAN Jakub

2012

A comparison of POPs bioaccumulation in Eisenia fetida in natural and artificial soils and the effects of aging.

VLČKOVÁ Klára HOFMAN Jakub

Fate and bioavailability of 14C-pyrene and 14C-lindane in sterile natural and artificial soils and the influence of aging.

ŠMÍDOVÁ Klára HOFMAN Jakub — ITE A. E. — SEMPLE K. T.

Variability of standard artificial soils: Physico-chemical properties and phenanthrene desorption measured by means of supercritical fluid extraction.

BIELSKÁ Lucie — HOVORKOVÁ Ivana — KOMPRDOVÁ Klára HOFMAN Jakub

2011

Bioavailability of POPs to earthworms in relationship with soils properties and other factors

VLČKOVÁ Klára HOFMAN Jakub BIELSKÁ Lucie — SEMPLE Kirk T

DETERMINATION OF MODEL POPS UPTAKE AND ELIMINATION KINETICS IN SOILS.

VLČKOVÁ Klára HOFMAN Jakub

Fate and bioavailability of pyrene and lindane in sterile artificial and real soils

VLČKOVÁ Klára HOFMAN Jakub — ITE Aniefiok E — SEMPLE Kirk T

Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info