Informace o projektu

Informační platforma pro kulturní krajinu (Krajinná síť)

Kód projektu
CZ.1.07/2.4.00/12.0011
Období řešení
1/2010 - 12/2012
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií
WWW stránky projektu
http://www.krajinnasit.cz
Klíčová slova
Kulturní krajina, síťování, partnerství, vzdělávání
Spolupracující organizace
Mendelova univerzita v Brně
Odpovědná osoba Doc. Dr. Ing. Petr Horáček
Univerzita Palackého v Olomouci
Ústav geoniky Akademie věd ČR, v.v.i.
Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR,v.v.i.
Vyšší odborná škola zahradnická
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i.
Logo poskytovatele

Projekt podpoří spolupráci s institucemi zabývajícími se výzkumem, vývojem a vzděláváním v oblasti kulturní krajiny. Současná úroveň spolupráce je nedostačující. Krajinou jako takovou se zabývá řada subjektů z různých
pohledů, širší syntetizující přístup však schází, stejně jako mezioborové propojení. Cílovou skupinou projektu jsou zaměstnanci a studenti žadatele a partnerských organizací. Zlepšení koordinace subjektů bude mít pozitivní
dopad na výzkum a terciární vzdělávání a současné poznatky budou snáze dostupné cílové skupině. Dalším z cílů je vytvoření, případně rozvoj již existujících partnerských sítí pro společný postup při získávání a řešení mezinárodních projektů a zapojení do mezinárodních sítí. Cíle projektu budou realizačním týmem a partnery dosaženy pomocí čtyř klíčových aktivit, které pokrývají vznik kontaktních míst, tvorbu informačního portálu, studium dobrých praxí a vznik centra profesních kontaktů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info