Informace o projektu

Molekulární a supramolekulární stavební bloky pro nanostrukturované materiály (MOSTNAMAT)

Kód projektu
MUNI/A/0980/2009
Období řešení
1/2010 - 12/2012
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta/Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Hlavní náplní projektu bude hledání efektivních metod přípravy, studium struktury a chemických vlastností molekulárních stavebních jednotek, vhodných pro vytváření vyšších molekulárních, supramolekulárních, polymerních a nanostrukturních celků s dvou a třírozměrnou architekturou a zesítěním, porézních materiálů, metaloorganických, koordinačních a organických polymerů. Budou studovány jejich řízené modifikace a funkcionalizace. Tyto molekuly budou založeny zejména na kubických a jiných polyedrických metalofosfonátových a metalosilikátových klastrech, koordinačních komplexech přechodných kovů a lanthanoidů s polyfunkčními karbamáty, fosfinoxidy, fosfonáty a sulfonáty, dále na bicyklo[1.1.1]pentanových strukturách, vytvářejících molekulární tyčinky, derivátech cucurbiturilu, obsahujících reaktivní funkční skupiny, heteromakrocyklech nebo chirálních helicenech a oligochinonech. Syntéza některých látek bude založena na využití zeolitů a jiných organizovaných pomocných systémů, fotokatalýze, nebo na aplikaci chirálních induktorů při přípravě optických izomerů. Stavební molekulární jednotky pak budou uspořádány do dvou a třírozměrných zesítěných porézních materiálů hydrotermálními metodami a metodami soft-chemistry s využitím samouspořádajících (samoskladebných) procesů. Vzájemné spojení stavebních bloků do nanostrukturovaných celků nebo připojení těchto molekulárních jednotek k povrchům bude v některých případech realizováno pomocí fotoodstupujících linkerů. Připravené materiály budou studovány z hlediska funkčního použití pro přípravu polymerních membrán pro zachycování a separaci plynů a par organických látek, pro přípravu objemových sorpčních materiálů pro aplikace v sorpci a ukládání ekonomicky důležitých plynů (vodík, CO2, CH4). Procesy a mechanismy sorpce vodíku ve vybraných perspektivních materiálech budou studovány s pomocí ab-initio výpočtů elektronové struktury.

Publikace

2014

Hirshfeld surface analysis of new organotin(IV)-phosphoramide complexes

POURAYOUBI Mehrdad — BAYRAQ Samad Shoghpour — TARAHHOMI Atekeh — NEČAS Marek — FEJFAROVA Karla — DUŠEK Michal

2013

Fázová a termická analýza slitin soustavy Sb-Sn-Zn

ZOBAČ Ondřej — SOPOUŠEK Jiří

Lanthanide coordination polymers with bis(diphenylphosphoryl)bicyclo[1.1.1]pentane

SPÍCHAL Zdeněk — JANČAŘÍK Andrej — MAZAL Ctibor PINKAS Jiří — PEKÁRKOVÁ Pavla — NEČAS Marek

2011

1,6-Dibenzylglycoluril for synthesis of deprotected glycoluril dimer

ŠTANCL Marek — KHAN Muhammad Shamsul Azim — ŠINDELÁŘ Vladimír

A Triangular Macrocycle Altering Planar and Bulky Sections in Its Molecular Backbone

KALETA Jiří — MAZAL Ctibor

Anion Binding by Bambus[6]uril Probed in the Gas Phase and in Solution

REVESZ Agnes — SCHRODER Detlef — ŠVEC Jan — WIMMEROVÁ Michaela ŠINDELÁŘ Vladimír

Anion-Free Bambus[6]uril and Its Supramolecular Properties

ŠVEC Jan — DUŠEK Michal — FEJFAROVÁ Karla — ŠTACKO Peter KLÁN Petr — KAIFER Angel E. — WEI Li — HUDEČKOVÁ Edita — ŠINDELÁŘ Vladimír

Application of the simultaneous DSC/DTA/QMS thermal analyse to alloy and nanopowder characterization

PEŠINA Zbyněk — SOPOUŠEK Jiří

Bambus[n]urils: a New Family of Macrocyclic Anion Receptors

HAVEL Václav — ŠVEC Jan — WIMMEROVÁ Michaela — DUŠEK Michal — POJAROVÁ Michaela — ŠINDELÁŘ Vladimír

Bimodal size distributed silver nanoparticles on copper substrate: in situ heat treating under air and protective atmospheres

SOPOUŠEK Jiří BURŠÍK Jiří — ZÁLEŠÁK Jakub — PEŠINA Zbyněk

Předchozí 1 2 3 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info