Informace o projektu

Geodynamické a environmentální procesy na východním okraji Českého masívu (Geodyn)

Kód projektu
MUNI/A/1049/2009
Období řešení
1/2010 - 12/2012
Investor/Program
Masarykova univerzita
Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura MU - Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
Fakulta/Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Projekt je zaměřen na řešení problémů, na které se ÚGV dlouhodobě ve svém výzkumu specializuje: - Geodynamický vývoj styku Českého masívu a Západních Karpat - Vývoj magmatických a metamorfovaných komplexů a jejich mineralizací - Evoluce fanerozoika - Migrace a mobilita anorganických polutantů v přírodním prostředí; geochemický vývoj prostředí ovlivněný lidskou činností - Aplikovaná geologie - Geoarcheologie a vývoj krajiny v kvartéru

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info