Informace o projektu

Evropské finanční systémy (EFIS)

Výzkum v rámci navrhovaného projektu bude zaměřen na problematiku vývoje evropských finančních trhů, rozvoje finančních instrumentů, kvantifikace rizika spojeného s obchodováním na těchto trzích, nástroje zajištění uvedených rizik, zachycení těchto instrumentů v účetnictví a daňové evidenci, stejně jako na dopady těchto instrumentů včetně probíhajícího rozvoje finančních trhů na finanční hospodaření a skladbu kapitálu podniků, bank, pojišťoven a dalších subjektů a aplikace těchto poznatků do zpracovávaných disertačních prací doktorských studentů katedry financí ESF MU, výuky předmětů zajišťovaných katedrou financí ESF MU a pro zvyšování finanční gramotnosti veřejnosti.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info