Informace o projektu

Inovace studijních oborů Ústavu klasických studií FF MU (Inovace ÚKS)

Kód projektu
CZ.1.07/2.2.00/15.0227
Období řešení
10/2010 - 9/2013
Investor/Program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Programový rámec / typ projektu
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (VK) - 2.2 Vysokoškolské vzdělávání
Fakulta/Pracoviště MU
Filozofická fakulta
Spolupracujici organizace
Univerzita Palackého v Olomouci

Cílem projektu je inovace kurikula studijních oborů Ústavu klasických studií (ÚKS) ve specializacích klasická latina, středověká latina (medievistika), nová řečtina (neogrecistika) a mediteránní studia. Projekt je zaměřen na zkvalitnění výuky, prohloubení modularizace, rozšíření nabídky prakticky orientovaných předmětů a zvýšení informační gramotnosti cílové skupiny. Prostředkem k naplnění cílů bude a) zpracování studijních materiálů pro jazykové kurzy s využitím moderních metod a e-learningových nástrojů b) rozšíření nabídky předmětů medievistické a neogrecistické specializace s důrazem na prakticky orientované předměty c) systematická výuka práce s elektronickými informačními zdroji. Projekt povede ke zvýšení odborných a jazykových kompetencí a ke zlepšení úrovně obecných schopností a dovedností. Cílovou skupinou jsou studenti ÚKS a příbuzných oborů Masarykovy univerzity, studenti latiny partnera a akademičtí pracovníci FF MU. Partnerem projektu je Univerzita Palackého v Olomouci (Katedra klasické filologie).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info