Informace o projektu

Rozšiřující studium učitelství NJ pro 2. stupeň ZŠ

Kód projektu
ROZV/55/2002
Období řešení
1/2000 - 1/2002
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Č. projektu z r. 2000: R/33
Projekt vychází ze stále setrvávající problematické situace ve výuce německého jazyka na základní škole, kde je stále nedostatek kvalifikovaných vyučujících. Cílem je snaha poskytnout těmto učitelům možnost získání odborného vzdělání. Jeho těžiště spočívá ve zvýšení kompetence jazykové, lingvistické, literárněvědné, interkulturní a metodicko-didaktické.