Informace o projektu

Inovace a modernizace přípravy studentů pro komplexní uplatnění ve vzdělávání dospělých (Andragog21)

Logo poskytovatele
Kód projektu
CZ.1.07/2.2.00/15.0195
Období řešení
10/2010 - 9/2013
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta
Spolupracující organizace
RPVC AJAK - Institut celoživotního vzdělávání
Česká asociace pedagogického výzkumu, o.s.

Hlavním cílem projektu je ve spolupráci žadatele a vhodně zvolených partnerů
inovovat studia připravující pro vzdělávací, poradenskou a rozvojovou práci
ve vzdělávání dospělých tak, aby kompetence absolventů těchto studií co
možná nejlépe odpovídaly požadavkům trhu práce. Dílčími cíli vtělenými do
klíčových aktivit jsou pak (1) inovace kurikula studia oboru Andragogika
nabízeného na FF MU, (2) propojení studentů s praxí prostřednictvím rozvoje
systému praxí, (3) tvorba a inovace e-learningových podpor, (4)
internacionalizace studií (přizvání zahraničních expertů k rozvoji kurikula
a příprava a realizace kurzů v anglickém jazyce), (5) kontinuální sledování
vývoje na trhu práce, na který absolventi směřují, (6) inovace a rozvoj
celouniverzitní nabídky kurzů orientovaných na oblast vzdělávání dospělých
pro studenty blízkých, především pedagogických, oborů, (7) vzdělávání
vyučujících, lektorů a vedoucích praxí v oblasti andragogiky a vzdělávání
dospělých.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info