Informace o projektu

Inovace a modernizace přípravy studentů pro komplexní uplatnění ve vzdělávání dospělých (Andragog21)

Kód projektu
CZ.1.07/2.2.00/15.0195
Období řešení
10/2010 - 9/2013
Investor/Program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Programový rámec / typ projektu
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (VK) - 2.2 Vysokoškolské vzdělávání
Fakulta/Pracoviště MU
Filozofická fakulta
Spolupracujici organizace
Česká asociace pedagogického výzkumu, o.s.
Odpovědná osoba Doc. PaedDr. Peter Urbánek Dr.
RPVC AJAK - Institut celoživotního vzdělávání
Odpovědná osoba Ing. Iva Prokopová

Hlavním cílem projektu je ve spolupráci žadatele a vhodně zvolených partnerů inovovat studia připravující pro vzdělávací, poradenskou a rozvojovou práci ve vzdělávání dospělých tak, aby kompetence absolventů těchto studií co možná nejlépe odpovídaly požadavkům trhu práce. Dílčími cíli vtělenými do klíčových aktivit jsou pak (1) inovace kurikula studia oboru Andragogika nabízeného na FF MU, (2) propojení studentů s praxí prostřednictvím rozvoje systému praxí, (3) tvorba a inovace e-learningových podpor, (4) internacionalizace studií (přizvání zahraničních expertů k rozvoji kurikula a příprava a realizace kurzů v anglickém jazyce), (5) kontinuální sledování vývoje na trhu práce, na který absolventi směřují, (6) inovace a rozvoj celouniverzitní nabídky kurzů orientovaných na oblast vzdělávání dospělých pro studenty blízkých, především pedagogických, oborů, (7) vzdělávání vyučujících, lektorů a vedoucích praxí v oblasti andragogiky a vzdělávání dospělých.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info