Informace o projektu

Inovace magisterského studijního oboru Service Science, Management, and Engineering (Inovace mag. oboru SSME)

Logo poskytovatele
Kód projektu
CZ.1.07/2.2.00/15.0207
Období řešení
10/2010 - 9/2013
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta informatiky
Spolupracující organizace
Technická univerzita v Liberci
Shine Consulting s. r. o.
UNIS, a.s.
Mycroft Mind, a. s.
Cortis Consulting, s. r. o.

Projekt je zaměřen na inovaci magisterského navazujícího oboru Service Science, Management, and Engineering (SSME), který je zaměřen na studium informatické podstaty servisních systémů a ekonomiky služeb. Cílem projektu je prohloubit a zefektivnit spolupráci s aplikačním prostředím a připravit studenty na lepší zapojení do praxe po skončení studia.


V rámci projektu bude inovována náplň a aktualizovány studijní materiály deseti klíčových předmětů oboru SSME, budou připravena zadání pro studentské projekty ve vybraných předmětech. S vyučujícími relevantních předmětů budou uspořádány čtyři společné workshopy pro prohloubení povědomí o SSME. Dále bude navazována a rozvíjena spolupráce se zahraničními institucemi, které mají či připravují obor SSME. Pro vedení semestrálních studentských praxí budou rozvíjeny a prohlubovány vztahy s průmyslovými partnery.


Partneři projektu budou zapojeni především do oponování věcné náplně inovovaných předmětů a vedení semestrálních praxí.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info