Informace o projektu

Inovace magisterského studijního oboru Service Science, Management, and Engineering (Inovace mag. oboru SSME)

Logo poskytovatele
Kód projektu
CZ.1.07/2.2.00/15.0207
Období řešení
10/2010 - 9/2013
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta informatiky
Spolupracující organizace
CORTIS Consulting s.r.o.
Mycroft Mind, a.s.
SHINE Consulting, s.r.o.
Technická univerzita v Liberci
UNIS, a.s.

Projekt je zaměřen na inovaci magisterského navazujícího oboru Service Science, Management, and Engineering (SSME), který je zaměřen na studium informatické podstaty servisních systémů a ekonomiky služeb. Cílem projektu je prohloubit a zefektivnit spolupráci s aplikačním prostředím a připravit studenty na lepší zapojení do praxe po skončení studia.


V rámci projektu bude inovována náplň a aktualizovány studijní materiály deseti klíčových předmětů oboru SSME, budou připravena zadání pro studentské projekty ve vybraných předmětech. S vyučujícími relevantních předmětů budou uspořádány čtyři společné workshopy pro prohloubení povědomí o SSME. Dále bude navazována a rozvíjena spolupráce se zahraničními institucemi, které mají či připravují obor SSME. Pro vedení semestrálních studentských praxí budou rozvíjeny a prohlubovány vztahy s průmyslovými partnery.


Partneři projektu budou zapojeni především do oponování věcné náplně inovovaných předmětů a vedení semestrálních praxí.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info