Informace o projektu

Služby pro 3D vizualizaci taktických dat v OTS VŘ PozS (VIZUALIZACE)

Kód projektu
OVMASUN201001
Období řešení
7/2010 - 12/2012
Investor/Program
Ministerstvo obrany ČR
Fakulta/Pracoviště MU
Fakulta informatiky

Předmětem řešení projektu je provedení analýzy stávajících taktických dat vhodných pro zobrazení ve 3D v OTS VŘ PozS a následné vytvoření metodik pro 3D reprezentaci taktických dat. Ověření těchto metodik proběhne pomocí vytvořeného software. Projekt bude postaven na architektuře Service Oriented Architecture (SOA). V případě prováděných změn v dalších plánovaných přírůstcích v OTS VŘ PozS bude možné výstupy projektu (SW) bez podstatných zásahů do vnitřní architektury 3D vizualizačního systému použít.

Publikace

2013

Metodika pro vizualizaci taktických dat ve 3D pro OTS VŘ PozS

PŘENOSIL Václav — FRANTIŠ Petr — HODICKÝ Jan — HAVELKA Ladislav

NVG Client

PŘENOSIL Václav — FRANTIŠ Petr — HODICKÝ Jan

2012

Funkční vzor 3D vizualizačního pracoviště

PŘENOSIL Václav — FRANTIŠ Petr — HODICKÝ Jan — HAVELKA Ladislav

NVGClient - Programový systém pro vizualizaci taktických dat ve 3D pro OTS VŘ PozS

PŘENOSIL Václav — FRANTIŠ Petr — HODICKÝ Jan — HAVELKA Ladislav

2011

Services for 3D Visualization of Tactical Data in Ground Forces Command and Control System

PŘENOSIL Václav — HODICKÝ Jan — FRANTIŠ Petr — ELICH Martin

Tactical Data Analysis for Visualization in Three Dimensions

PŘENOSIL Václav — FRANTIŠ Petr — HODICKÝ Jan

Tactical Data Analysis for Visualization in Three Dimensions

PŘENOSIL Václav — HODICKÝ Jan — FRANTIŠ Petr

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info