Informace o projektu
Nacifikace a moravští lékaři v letech 1939-1945

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA409/02/0059
Období řešení
1/2002 - 12/2003
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Podstatou navrhovaného projektu je analýza proměn zdravotnictví a postavení lékařů na Moravě v letech 1939-1945. Půjde o zachycení vlivu nacifikace na společenské a pracovní podmínky lékařů. Hlavní důraz bude položen na postupnou likvidaci mírového systému zdravotnictví a na přestavbu protektorátního zdravotnictví v duchu nacistické ideologie. Výzkum bude zaměřen na docenění nejen specifické úlohy lékařského stavu v těchto změnách, ale bude se snažit i o postihnutí denního života a práce lékařů, o diferenciaci v jejich postojích. Zvláštní pozornost bude věnována činnosti lékařů v odbojových složkách, specifickým formám rezistence a vedoucím osobnostem tehdejší lékařské generace. Organickou součástí výzkumu bude genocida židovských lékařů. Analýza daných problémů prohloubí poznání nacistické okupační politiky a mnohotvárné reagence protektorátní společnosti. Pomůže odstraňovat značnou povšechnost ve výkladu naší historie a překonávat doznívající černobílé vidění společenského vývoje.

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info