Informace o projektu
Výkonová motivace rozumově nadaných studentů s dyslexií – základní determinanty a proměny v období adolescence a časné dospělosti

Logo poskytovatele
Kód projektu
GAP407/11/1272
Období řešení
1/2011 - 12/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií
Klíčová slova
Mimořádně rozumově nadaní studenti, dyslexie,výkonová motivace

Proponovaný výzkum se zaměřuje na problematiku mimořádně nadaných adolescentů a mladých dospělých se souběžnou vývojovou poruchou učení, s dyslexií. Podle současných zahraničních poznatků je právě tato populace nadaných dlouhodobě ve značně znevýhodňující vzdělávací pozici, jež jí často znemožňuje stát se nejen ve škole, ale zejména v životě úspěšnou. Výzkum se chce zaměřit na sledování
sítě faktorů, jež ovlivňují akademickou motivaci těchto studentů. Hlavním cílem projektu je sledovat ty klíčové proměnné, jež mohou být významně zodpovědné za stav, kdy dochází ke snižování výkonové motivace těchto studentů, kdy jsou tito nadaní signifikantně akademicky podhodnocováni, kdy nedochází k rozvoji jejich potenciálu a kdy jsou vyřazováni ze vzdělávacích a společenských struktur dříve, než mohou své schopnosti prosadit. Jde o závažnou situaci, jež může mít pro tyto nadané i celou společnost kritické sociální a ekonomické důsledky. Současně si projekt klade za cíl zmapovat i ty faktory, které naopak mohou motivaci u této specifické populace nadaných studentů zvyšovat. Chce podchytit
mediační roli psychologické, vzdělávací a sociální zkušenosti, jež se vztahuje ke k otázkám, souvisejícím s dlouhodobou profesní orientací.

Publikace

Počet publikací: 15


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info