Informace o projektu

Vliv faktorů prostředí a schopnosti šíření na skladbu taxocenóz vodních bezobratlých v izolovaných prameništních slatiništích (Bezobratlí v prameništních slatiništích)

Kód projektu
GAP505/11/0779
Období řešení
1/2011 - 12/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta/Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Logo poskytovatele

Otázka, zda rozšíření druhů na různých škálách je určeno spíše schopností druhů se šířit nebo jejich nároky na prostředí, nebyla dosud uspokojivě vyřešena. Meta-společenstva vodních bezobratlých na prameništních slatiništích Západních Karpat jsou vhodným modelovým systémem na testování relativního vlivu proměnných prostředí a schopnosti šíření, protože (1) jsou tvořeny různými taxonomickými skupinami, které se navzájem liší schopností šíření, ale sdílejí stejné prostředí, (2) prameništní slatiniště jsou izolovaná stanoviště oddělená navzájem geografickými bariérami a prameništní druhy se šíří převážně mezi povodími, a (3) náš tým již nashromáždil v zájmovém území pro modelové lokality velice dobré údaje o klíčových parametrech prostředí. V tomto projektu chceme oddělit a přímo porovnat čistý a sdílený vliv parametrů prostředí a prostorové struktury na rozšíření druhů různých skupin vodních bezobratlých a testovat, zda se zjištěné závislosti liší mezi prameništními specialisty a stanovištními generalisty.

Publikace

2016

Distribuce plazivek (Copepoda, Harpacticoida) v Západních Karpatech

HŘÍVOVÁ Dana ZHAI Marie

Diversity patterns of aquatic specialists and generalists: contrasts among two spring-fen mesohabitats and nearby streams

HUBÁČKOVÁ Lenka — RÁDKOVÁ Vanda BOJKOVÁ Jindřiška SYROVÁTKA Vít POLÁŠKOVÁ Vendula SCHENKOVÁ Jana HORSÁK Michal

The response of Clitellata (Annelida) to environmental gradients in spring fens

SCHENKOVÁ Jana BÍLKOVÁ Martina HORSÁK Michal

2015

Aquatic insects of spring fens: individual species responses to the main environmental gradients

RÁDKOVÁ Vanda SYROVÁTKA Vít BOJKOVÁ Jindřiška POLÁŠKOVÁ Vendula HORSÁK Michal

Book of Abstracts, 13th International Symposium on Aquatic Oligochaeta

SCHENKOVÁ Jana

Can oligochaete assemblages predict an ecological type of treeless spring fens?

SCHENKOVÁ Jana BÍLKOVÁ Martina SCHLAGHAMERSKÝ Jiří

Drivers of aquatic macroinvertebrate richness in spring fens in relation to habitat specialization and dispersal mode

HORSÁK Michal RÁDKOVÁ Vanda SYROVÁTKA Vít BOJKOVÁ Jindřiška POLÁŠKOVÁ Vendula SCHENKOVÁ Jana ZAJACOVÁ Jana

Environmental and spatial control of ostracod assemblages in the Western Carpathian spring fens

ZHAI Marie — NOVÁČEK Ondřej — VÝRAVSKÝ David SYROVÁTKA Vít BOJKOVÁ Jindřiška HELEŠIC Jan

Habitat contrast among spring patches, spring brooks and nearby streams: changes in trichoptera assemblages along the gradient of mineral richness

HUBÁČKOVÁ Lenka — ZAJACOVÁ Jana HORSÁK Michal BOJKOVÁ Jindřiška

Harpacticoida (Copepoda, Crustacea) of the Western Carpathian spring fens: influence of climate, nutrients and pH on species ecology

HŘÍVOVÁ Dana ZHAI Marie

Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info