Informace o projektu

Pobyt zahraničního hostujícího profesora zaměřený na inovaci předmětu Fonetika a fonologie němčiny

Kód projektu
FRVS/2696/2011
Období řešení
1/2011 - 12/2011
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Klíčová slova
Návštěva zahraničního odborníka, fonetika a fonologie němčiny, výuka standardní německé výslovnosti, metodika odstraňování výslovnostních chyb, nový výslovnostní slovník, zkvalitnění přípravy učitelů německého jazyka

Záměrem projektu je pozvání prof. Dr. Ursuly Hirschfeldové z Univerzity Martina Luthera Halle-Wittenberg (SRN) k výukovému pobytu na katedře německého jazyka a literatury PedF MU Brno. Prof. Dr. Ursula Hirschfeldová je uznávanou odbornicí v oboru fonetiky a fonologie německého jazyka jak v německy mluvících zemích, tak i v celosvětovém měřítku. Její výuka bude zaměřena na inovativní přístupy k předmětu Fonetika a fonologie němčiny pro studenty všech typů studia němčiny na PedF MU v prezenční i kombinované formě. Vzhledem k tomu, že prof. Dr. U. Hirschfeldová je spoluautorkou nového výslovnostního slovníku Deutsches Aussprachewörterbuch, bude také moci přímo informovat studenty o změnách i tendencích vývoje ve standardní německé výslovnosti.