Informace o projektu

Zřízení poradenského centra zaměřeného na poruchy autistického spektra

Kód projektu
FRVS/1140/2011
Období řešení
1/2011 - 12/2011
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Klíčová slova
porucha autistického spektra, poradenské centrum, student vysoké školy, dítě, učitel, rodič

Projekt má sloužit k zřízení poradenského centra zaměřujícího se na skupiny osob se speciálními vzdělávacími potřebami s užší specifikací na poruchy autistického spektra (PAS). Centrum bude nabízet odborné poradenské služby studentům MU, kteří mají některou z poruch autistického spektra (Aspergerův syndrom) v oblasti studijního a pedagogicko-psychologického poradenství, dále studentům, kteří působí jako osobní asistenti či asistenti pedagoga u dětí a žáků s poruchami autistického spektra, což je v současné době poměrně častý jev.


Činnost tohoto poradenského centra nemá konkurovat středisku Teiresiás na MU, které se zaměřuje obecně bez bližší specifikace na studenty se specifickými nároky.


Pro podpoření propojení vysoké školy s praxí a neziskovým sektorem by odborné poradenské služby byly nabízeny i rodičům dětí s poruchou autistického spektra, pedagogům ze škol vzdělávajících či integrujících žáky s poruchou autistického spektra, pracovníkům sociálních služeb s touto klientelou a všem ostatním zájemcům.


Zájem o toto poradenské centrum je vysoký, v rámci jiných projektů dříve řešených na PdF MU a dřívější činnosti jsme zjistili značný deficit v oblasti odborného poradenství v této oblasti.


Tento projekt je v souladu s Dlouhodobým záměrem PdF MU. Nemůže být financován z Operačních programů MU, neboť záměr není v souladu s výzvou a tento projekt je méně finančně náročný.


Financování poradenského centra po skončení projektu bude zajištěno z prostředků MU (rozpočet katedry, interní možnost grantů pro studenty doktorského studia atd.).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info