Informace o projektu

Nové přístupy k praktické výuce německého jazyka při přípravě učitelů NJ pro 1. stupeň ZŠ v bakalářském studiu na PdF

Kód projektu
ROZV/118/2003
Období řešení
1/2003 - 12/2003
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Projekt je zaměřen na studijní program Učitelství pro ZŠ, na konkrétní formu 3-letého bakalářského studia učitelství pro 1. stupeň ZŠ prezenčního i kombinovaného. Studium je po 3. ročníku zakončeno příslušnou závěrečnou bakalářskou zkouškou. Při poměrně malém počtu výukových hodin cizího jazyka je nezbytné postupovat při výuce podle cílených metod, tak aby bylo posluchačům umožněno v co nejkratší době zlepšit praktickou znalost německého jazyka. Především lze vycházet ze skutečnosti, že ovládání správné německé výslovnosti nemá na počátku studia patřičnou úroveň, což je ovšem nezbytným předpokladem pro vzdělání každého učitele cizího jazyka na 1. stupni ZŠ.