Informace o projektu

Nové genomické postupy pro šlechtění cizosprašných plodin na zlepšení užitkových vlastností (HJ2010)

Kód projektu
QI111A019
Období řešení
1/2011 - 12/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo zemědělství ČR
Fakulta/Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Ing. Hana Jakešová, CSc.
Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.
Zemědělský výzkum,spol. s r.o.

Účelem projektu je zavedení progresivní technologie do šlechtění cizosprašných plodin, která je založena na vývoji introgresních linií se zlepšenými užitkovými znaky a aplikaci genově specifických DNA markerů komplexních znaků. Prostředek inovace a kvalitativní posun spočívá ve zcela odlišném přístupu k výběrům rostlin během šlechtění, což přinese výrazné zkrácení doby potřebné k vyšlechtění odrůdy a umožní výběry na základě genetické výbavy rostlin. Tato časová úspora směřuje k posílení výkonnosti zúčastěného ekonomického subjektu-uživatele.
Pěstování genotypů se zlepšenými užitkovými vlastnostmi, vyšší vytrvalostí, rezistencí k různým patogenům a zlepšenou kvalitou se vyznačuje šetrností k životnímu prostředí, která se v případě jetelovin násobí sníženými nároky na přísun minerálních hnojiv vzhledem ke schopnosti fixace vzdušného dusíku.

Publikace

2016

Impact of Interspecific Hybridization of T. pratense x T. medium and Backcrossing on Genetic Variability of Progeny

DLUHOŠOVÁ Jana ŘEPKOVÁ Jana — JAKEŠOVÁ Hana — NEDĚLNÍK Jan

Testovací sada specifických markerů v souboru znaků jetele pro hodnocení hybridního charakteru Trifolium pratense x T. medium pro šlechtitelské účely

ŘEPKOVÁ Jana — IŠTVÁNEK Jan — NEDĚLNÍK Jan — JAKEŠOVÁ Hana

Vývoj genově specifických DNA markerů pro skríning rostlin ve šlechtění jetele lučního

ŘEPKOVÁ Jana DLUHOŠOVÁ Jana — NEDĚLNÍK Jan — JAKEŠOVÁ Hana

2015

Selecting plants with increased total polyphenol oxidases in the genus Trifolium

JAKEŠOVÁ Hana — ŘEPKOVÁ Jana — NEDĚLNÍK Jan — HAMPEL David — DLUHOŠOVÁ Jana — SOLDÁNOVÁ Martina — OŠŤÁDALOVÁ Martina

Studium genů jetele (Trifolium spp.) podílejících se na biosyntéze fytoestrogenů

ŠTEFKOVÁ Marie — DLUHOŠOVÁ Jana — IŠTVÁNEK Jan — ŘEPKOVÁ Jana

Šlechtění rostlin v éře genomiky

ŘEPKOVÁ Jana — IŠTVÁNEK Jan

Testovací sada mikrosatelitních markerů v souboru znaků jetele lučního

ŘEPKOVÁ Jana — IŠTVÁNEK Jan — NEDĚLNÍK Jan — JAKEŠOVÁ Hana

2014

Detekce genově specifických mikrosatelitních markerů jetele lučního

ŘEPKOVÁ Jana — IŠTVÁNEK Jan — DLUHOŠOVÁ Jana — NEDĚLNÍK Jan — JAKEŠOVÁ Hana

Genome assembly and annotation for red clover (Trifolium pratense; Fabaceae)

IŠTVÁNEK Jan — JAROŠ Michal — KŘENEK Aleš ŘEPKOVÁ Jana

Hodnocení krmivářských charakteristik odrůdy Pramedi – mezidruhového hybrida Trifolium pratense x Trifolium medium

JAKEŠOVÁ Hana — HAMPEL David — ŘEPKOVÁ Jana — NEDĚLNÍK Jan

Předchozí 1 2 3 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info