Informace o projektu

Digitální spektrometrický systém jaderného záření (Spektrum)

Kód projektu
TA01011383/2011
Období řešení
1/2011 - 12/2014
Investor/Program
Technologická agentura ČR
Programový rámec / typ projektu
ALFA - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje
Fakulta/Pracoviště MU
Fakulta informatiky
Spolupracujici organizace
VF, a.s.
Odpovědná osoba RNDr. Zdeněk Kopecký Ph.D.

Podstatou projektu je návrh funkčního vzoru rekonfigurovatelného digitálního spektrometru jaderného záření. Výsledkem bude podstatné snížení velikosti, hmotnosti a příkonu spektrometrického systému ve srovnání s doposud běžně používanými analogovými aparaturami používaných pro měření neutronových a fotonových spekter ve směsných polích záření. Digitalizace výstupního impulzu z detektoru záření umožní zpracovat obsažené informace během měření (on line) nebo po jeho skončení(off line). Předkládaný návrh se zabývá metodou digitalizace náběžné hrany impulsů generovaných detektorem s organickým scintilátorem stilben stilben NE-213 nebo proporcionálního detektoru. Rozlišení neutronů a fotonů může být dosaženo na základě trvání doby náběhu výstupního impulzu. To vyžaduje digitalizaci s dostatečně vysokou vzorkovací frekvencí přesahující 1 GHz s velkým dynamickým rozsahem amplitud. Soudobými prostředky číslicové techniky - rychlé analog/číslo převodníky (A/D převodníky), programovatelná logická pole (FPGA) a signální procesory (DSP) skýtají možnost, kromě výše uvedených paremetrů, podstatné zvýšit užitné vlastnost spektrometrických systémů (např. rozlišení části superponovaných impulsů) a také zkrácení doby měření a snížení finančních nákladů na pořízení a provozování spektrometrických měření.

Publikace

2015

Quick algorithms for real-time discrimination of neutrons and gamma rays

AMIRI Moslem — PŘENOSIL VáclavCVACHOVEC FrantišekMATĚJ ZdeněkMRAVEC Filip

Spektrometrický systém pro detekci gama záření

MATĚJ Zdeněk — JANČÁŘ Aleš — KOPECKÝ Zdeněk

Systém pro detekci jaderného záření, zejména při letištním tranzitu

MATĚJ Zdeněk — JANČÁŘ Aleš — KOPECKÝ Zdeněk

Uspořádání vícecestného dvouparametrického spektrometrického systému

PŘENOSIL VáclavCVACHOVEC FrantišekČELEDA PavelVEŠKRNA Martin

2014

A Counter/Discriminator of Neutrons and Gamma Rays

AMIRI Moslem — PŘENOSIL Václav

Aplikace pro sběr a analýzu dat z dvouparametrického spektrometrického systému

VEŠKRNA MartinPŘENOSIL Václav

Application of Digital Signal Processing in Discrimination of Neutrons and Gamma Rays

AMIRI Moslem — PŘENOSIL Václav

ClassificatorScript - Aplikace pro zpracování surových dat z dvouparametrického spektrometrického systému

VEŠKRNA MartinMATĚJ ZdeněkPŘENOSIL Václav

Digital spectrometric system for characterization of mixed neutron – gamma field in the experimental reactor LR-0

MRAVEC FilipMATĚJ ZdeněkCVACHOVEC František — KOŠŤÁL Michal — VEŠKRNA MartinPŘENOSIL Václav

Digital two-parametric processing of the output data from radiation detectors

MATĚJ Zdeněk — AMIRI Moslem — MRAVEC FilipCVACHOVEC FrantišekPŘENOSIL VáclavKOPECKÝ Zdeněk

Předchozí 1 2 3 4 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info