Informace o projektu

Inovace a zlepšení/aktualizace kurzu 'SOC165: Introduction to Environmental Sociology'

Kód projektu
FRVS/2556/2011
Období řešení
1/2011 - 12/2011
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií

Výuku kurzu Introduction to Environmental Sociology (Úvod do environmentální sociologie) jsem zahájil v podzimním
semestru 2005. Tento kurz, určený pro bakalářský stupeň studia, proběhl od té doby již sedmkrát. Jedná se o předmět
vyučovaný v anglickém jazyce, který je pravděpodobně jediným v České republice. Představuje hlavní témata, teorie a metody výzkumu v rámci relativně mladého, ale velmi dynamického a zajímavého pole environmentální sociologie. Jako
sub-disciplína sociologie je environmentální sociologie velmi rozvinuta v Severní Americe a v části západní Evropy, ale je
relativně neznámá v Evropě střední.
Kurz byl a stále je velmi populární mezi studenty a studentkami Masarykovy univerzity - a to nejen z oboru sociologie, ale
také z dalších vědních oborů, stejně tak jako z širokého spektra ostatních kateder včetně historie, žurnalistiky nebo anglistiky.
Lekce jsou věnovány současným a rychle se vyvíjejícím tématům. Jako příklad může sloužit rozsáhlá debata a výzkum
věnovaný klimatickým změnám, které se udály od roku 2005. Od roku 2005 se také výrazně proměnily české i světové
politiky týkající se oblasti životního prostředí.
Přes snahu udržet v každém semestru aktuálnost kurzu a doplnit jej o nové informace, v současné době je nutné provést jeho
zásadní změnu a doplnění materiálů ke kurzu o nové poznatky výzkumu a odbornou literaturu. Významnou část četby kurzu
například tvoří druhé vydání publikace An Invitation to Environmental Sociology (Pozvání do environmentální sociologie) - v
roce 2008 však vyšlo její třetí doplněné vydání. K tématu také vznikla řada nových filmů a další literatury, které se věnují
klíčovým tématům, jako je znečištění a změna klimatu, jež bych rád zakoupil a využil je při inovaci lekcí zaměřených na tato
témata.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info