Informace o projektu

Vizuální studia - vytvoření nového studijního předmětu

Kód projektu
FRVS/2281/2011
Období řešení
1/2011 - 12/2011
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií

Projekt zavádí do nabídky volitelných kurzů magisterského programu Katedry sociologie FSS MU v Brně nový studijní předmět pod názvem Vizuální studia. Název kurzu reflektuje současný interdisciplinární trend na poli zkoumání vizuálních materiálů - neomezuje se tedy pouze na vizuální sociologii či antropologii, ale je postaven na propojení těchto perspektiv a jejich teoretických a analytických přístupů (počínaje analýzou a interpretací muzejních sbírek, fotografických výstav či dokumentárních a jiných filmů). K dosažení tohoto cíle výraznou měrou přispěje provázání projektu s odborníky z jiných relevantních pracovišť (např. Institut tvůrčí fotografie Filosoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě, Institut dokumentárního filmu, Moravská galerie v Brně), kteří doplní odbornou sociálně-vědeckou perspektivu o inovativní techniky sběru dat a imaginativní interpretaci řady sociálních fenoménů. Kurz bude otevřen i studujícím ostatních oborů Fakulty sociálních studií a zájemcům a zájemkyním dalších fakult MU.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info