Informace o projektu

Rozšiřování výzkumných a pedagogických kompetencí prostřednictvím spolupráce v kinantropologickém výzkumu (Spolupráce v kinantropologii)

Kód projektu
CZ.1.07/2.4.00/17.0035
Období řešení
6/2011 - 5/2014
Investor/Program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Programový rámec / typ projektu
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (VK)
Fakulta/Pracoviště MU
Fakulta sportovních studií
Spolupracujici organizace
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Odpovědná osoba Mgr. Vítězslav Dohnal
Ostravská univerzita v Ostravě

Projekt je zaměřen na rozvoj a zkvalitnění spolupráce žadatele a partnerů s dalšími vzdělávacími institucemi a výzkumnými centry v České republice i v zahraničí. Tento záměr umožní vysokoškolským studentům a akademickým pracovníkům participujících institucí přímo zvyšovat odbornou úroveň jednotlivce, navazovat nové kontakty v oblasti vědy a výzkumu a intenzivněji rozvíjet stávající spolupráce a to jak se sektorem terciárního vzdělávání, tak s aplikovanou sférou. Projekt počítá s vysláním jedinců z cílové skupiny do vědecky progresivních institucí v zahraničí a v České republice za účelem účasti na praxích, stážích a konferencích či za účelem navázaní spolupráce ve zvolené vědní oblasti. Na tomto cíli se bude podílet příjemce společně s dvěma klíčovými partnery tak, aby byl transfer informací a navazování nových kontaktů co nejvíce efektivní a tím se přímo zvýšil pozitivní dopad pro cílovou skupinu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info