Informace o projektu

Možnosti prieskumu arbitrážnych nálezov (MPAN)

Kód projektu
MUNI/A/1015/2010
Období řešení
1/2011 - 12/2011
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Tento projekt sa týka aktuálnej otázky konečnosti rozhodcovských nálezov, špeciálne možnosti prelomiť konečnosť rozhodcovského nálezu v medzinárodnom práve a podrobiť prieskumu. Za cieľ si kladie zmapovať možnosti prieskumu nálezu z pohľadu právnych procedúr, ktoré umožňujú prieskum nálezu a taktiež z pohľadu právnych a faktických dôvodov, pre ktoré je prieskum možný

Publikace

Počet publikací: 2