Informace o projektu

Studentská vědecká konference 2011

Kód projektu
MUNI/B/0927/2010
Období řešení
1/2011 - 12/2012
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Navrhovaný projekt Studentské vědecké konference (SVK) navazuje na aktivity Přírodovědecké fakulty definované jejím dlouhodobým záměrem do roku 2011, především na její snahu o podporu rozvoje tvůrčí činnosti studentů, popularizaci studia a výsledků vědecké práce pracovníků a studentů fakulty a v neposlední řadě podporu aktivní účasti studentů na konferencích a seminářích. Cílem projektu je vytvořit prostor pro prezentaci výsledků vědecké práce studentů bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů akreditovaných především PřF a LF. Pozitivním přínosem navrhované konference je nejen předání získaných poznatků ale i zdokonalení se studentů ve správné komunikaci s odborníky či navázání vzájemných profesních kontaktů k budoucí spolupráci. V souladu se snahou PřF o zvyšování informovanosti veřejnosti a popularizaci vědeckopedagogické činnosti fakulty bude souběžně s navrhovaným projektem probíhat přednáškový cyklus pro veřejnost s názvem "Rakovina – mýty a legendy", což přinese unikátní spojení čistě odborné vědecké konference s populárně naučnými přednáškami pro veřejnost a s doprovodným programem. SVK je určena studentům bakalářských, magisterských a doktorských programů, kteří se věnují práci s nádorovým materiálem a podílejí se na základním nebo aplikovaném výzkumu s problematikou rakoviny. Odbornou úroveň a relevanci navrhovaných témat zhodnotí vědecký výbor konference ve složení: prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc. (předseda), prof. RNDr et MVDr. Petr Hořín, CSc., doc. RNDr. Jana Šmardová, CSc, doc. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc. a Mgr. Stjepan Uldrijan, CSc.Výstupem konference bude konferenční sborník s ISBN.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info