Informace o projektu

Řešení systému softwarových prostředků pro výchovně-vzdělávací informační technologie (ICT) k podpoře mezipředmětových vztahů na ZŠ (ve smyslu

Kód projektu
ROZV/91/2003
Období řešení
1/2003 - 12/2003
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Spolupracující organizace
Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Hustopeče

Č. projektu z r. 2002: 71/20002
S využitím analýzy obsahu společenskovědních vyučovacích předmětů a předmětů charakteru výchov na všech typech ZŠ, provedené v etapě 2002, prostoru vymezeného mezipředmětovými vztahy, s využitím analýzy disponsibilních programových pomůcek pro ZŠ a pedagogicko-psychologických a metodických principů, budu navržena další naléhavě nedostatková témata interaktivních programů. Po individuálním rozpracování námětů ve cvičení z Informačních technologií (PdF MU, 1. roč., studující učitelství 1. st. ZŠ, 140 st/roč.) a po připomínkovém řízení na úrovni expertů z řad pedagogů ZŠ v praxi budou 2 témata dramaturgicky dokončena a realizována v podobě multimediálních programů tak, aby mohla být v souladu s projektem INDOŠ instalována na internetové stránky a tím zpřístupněna široké pedagogické veřejnosti bez nároku na další finanční prostředky.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info