Informace o projektu
Praktikum k výchovným kompetencím edukátora (učitele 1. stupně, učitele VVP, mistra odborné výchovy a vychovatele)

Kód projektu
ROZV/92/2003
Období řešení
1/2003 - 12/2003
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Č. projektu z r. 2002: 72/2002
Projekt reaguje na požadavky, vyplývající z Národního programu rozvoje vzdělávání (Bílé knihy), které předpokládají závažné změny v profesionálním smýšlení a jednání pedagogických pracovníků. Nový předmět Praktikum k výchovným kompetencím edukátora umožňuje integraci teoretických i praktických poznatků, které si studenti souběžně osvojují v obecných pedagogických, psychologických a sociálně pedagogických disciplínách. Těžiště předmětu spočívá v efektivní dovednostní přípravě edukátorů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info