Informace o projektu

Síť spolupráce vysokých škol v oblasti projektových center

Kód projektu
CZ.1.07/2.4.00/17.0017
Období řešení
6/2011 - 5/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Rektorát
Spolupracující organizace
Univerzita Palackého v Olomouci
Odpovědná osoba Ing. Šárka Chroustovská
Vysoké učení technické v Brně
Odpovědná osoba Ing. Hana Petrušková
Logo poskytovatele

Projekt je zaměřen na vytvoření funkční sítě pro spolupráci jednotlivých vysokých škol a univerzit v rámci České republiky vyjma území hlavního města Prahy. Cílem projektu je vytvoření a následná činnost sítě spolupráce vysokých škol na úrovni projektových center, která zajistí kvalitnější a rozsáhlejší přísun informací cílové skupině projektu – akademickým a ostatním pracovníkům VŠ v následujících oblastech a oborech: projektový management, finanční řízení projektů, dotační a grantové možnosti ve vědě, výzkumu a vzdělávání v rámci ČR a celé Evropské unie. Dále bude síť sloužit k vzájemné komunikaci a sdílení aktuálních informací z výše uvedené oblasti a ke konzultacím příkladů z praxe. Do projektu jsou pro jeho plynulý průběh kromě žadatele - Univerzity Palackého v Olomouci - zapojeni také partneři projektu – Masarykova Univerzita, VUT a Český nanotechnologický klastr. Výše zmíněné instituce mají rozsáhlé odborné zkušenosti v oblasti projektového managementu a řízení výzkumných grantů a záměrů, což zajistí plynulý průběh projektu, zvláště pak při navázání spolupráce a vytvoření funkční sítě mezi jednotlivými vysokými školami.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info