Informace o projektu

Příprava a otevření jednoročního nástavbového kursu v rámci zvyšování jazykové kvalifikace učitelů německého jazyka

Kód projektu
ROZV/P102/2003
Období řešení
1/2003 - 12/2003
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Č. projektu z r. 2002: 85/2002
Hlavní náplní činnosti v rámci projektu v r. 2003 bude realizace nástavbového kursu, pro který byly v předchozím období vytvořeny předpoklady tím, že byly zpracovány nové učební materiály. Kurs je rozložen do dvou semestrů, výuka bude probíhat vždy v jednom dni, a to v čtyřhodinovém bloku. V případě většího zájmu o osmihodinové bloky bude výuka probíhat 1x za 14 dní.