Informace o projektu

Výcvik sociálních dovedností u studujících speciální pedagogiku

Kód projektu
ROZV/P117/2003
Období řešení
1/2003 - 12/2003
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Č. projektu z r. 2002: 106/2002
Cílem projektu je zvýšení kompetencí studentů oboru speciální pedagogika při edukaci handicapovaných žáků o novou dimenzi ve speciální pedagogice postižených - o oblast sociálních kompetencí, sociálních dovedností a sociálního učení. Zpracovány budou tyto oblasti: komunikace; specifika komunikace u neslyšících a nedoslýchavých; specifika komunikace u nevidomých a slabozrakých; definování pojmů sociální kompetence, sociální dovednosti, sociální učení; vztah komunikace a sociálních kompetencí; rozdíl pedagogických přístupů podle druhu postižení (zrakové, sluchové); vliv sociálního učení na smyslově postiženého jedince; integrace smyslově postižených žáků do běžné školy.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info