Informace o projektu

Vytvoření výzkumného týmu vedeného reintegrovaným českým vědcem za účelem zjišťování úrovně pohybové aktivity (inaktivity) u vybraných věkových skupin mužů a žen v ČR

Kód projektu
CZ.1.07/2.3.00/20.0044 (kod CEP: EE2.3.20.0044)
Období řešení
6/2011 - 5/2014
Investor/Program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Programový rámec / typ projektu
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (VK)
Fakulta/Pracoviště MU
Fakulta sportovních studií

Projekt je zaměřen na vytvoření vědeckého týmu v čele s reintegrovaným českým vědcem za účelem zjišťování úrovně provozovávání pohybové aktivity a tělesné zdatnosti různých věkových skupin v ČR. Cílů definovaných v projektu bude dosaženo prostřednictvím: • Vytvoření nového, vysoce kvalitního výzkumného týmu z řad odborníků MU v Brně • Reintegrace českého vědce působícího v zahraničí • Navázání spolupráce s odbornými zahraničními institucemi • Zjištění úrovně pohybových aktivit (dotazníkové šetření na velkém vzorku populace – řádově tisíce respondentů) a zdatnosti (terénní šetření úrovně zdatnosti u desítek až stovek zástupců vzorku zkoumané populace) u vybraných skupin populace ČR • Navržení východisek a tvorba metodických materiálů vedoucích ke snížení pohybové inaktivity pro jednotlivé skupiny zkoumané populace (např. i pro oblast školství…) • Vytvoření publikace mapující pohybovou aktivitu a úroveň zdatnosti v ČR • Vzdělávání pracovníků vědeckého týmu na odborných konferencích a workshopech • Pořádání osvětových akcí (popularizace vědy) pro laickou veřejnost.

Publikace

2015

Comparison of isometric strength men´s upper limbs from the Czech Republic with a group of athletes from different sectors

VILÍM Martin — JURÁNKOVÁ Michaela — JANÍČKOVÁ Petra

The comparison of flexibility and physical Characteristics in Czech Adult Population

HRAZDÍRA EduardCACEK JanKALINA TomášGRASGRUBER Pavel

The indicators of obesity according to the amount of performed physical activity in the adult population of Czech Republic

HLAVOŇOVÁ DitaCACEK JanKALINA TomášGRASGRUBER PavelMICHÁLEK Josef

The isometric strength comparison of the upper limbs of women from the Czech Republic with a group of sportswomen from various branches

JURÁNKOVÁ Michaela — VILÍM Martin — JANÍČKOVÁ Petra

Walk characteristics of Czech women

KORVAS PavelMUSIL RadekŠENKÝŘ JanPAVLÍK JindřichDOŠLA JanHŘEBÍČKOVÁ Sylva

2014

Agings and the parameters in static postural way

CVEČKA Ján — CACEK JanONDRÁČEK Jan

Analýza segmentové rovnováhy aktivní tělesné hmoty u žen v porovnání s úrovní pohybové aktivity

JURÁNKOVÁ Michaela — ZVONAŘ Martin

Anthropometric characteristics in Czech elite female gymnasts

HEDBÁVNÝ PetrCACEK JanSVOBODOVÁ Lenka

Antropometrické charakteristiky české populace

GRASGRUBER PavelKALINA Tomáš

Antropometrické charakteristiky české populace

GRASGRUBER Pavel — SEDLÁČEK Jaromír — MICHÁLEK Josef

Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info