Informace o projektu

Hudebně interpretační soutěž studentů Masarykovy univerzity v Brně

Kód projektu
FRVS/720/2003
Období řešení
1/2003 - 12/2003
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Hudebně interpretační soutěž studentů Masarykovy univerzity v Brně proběhne pod záštitou rektora MU prof. RNDr. Jiřího Zlatušky, CSc., v pěti soutěžních oborech: hra na klavír; housle; jiný hudební nástroj; sólový zpěv; instrumentální, vokální, vokálně instrumentální soubory. Podmínky soutěže: libovolné skladby dvou různých stylových období, maximální délka repertoáru 10 minut. Vítězové jednotlivých kategorií se představí na Koncertě vítězů soutěže. Nejlepším interpretům (či souborům) budou předány ceny na slavnostním zasedání VR MU při příležitosti Akademického dne MU 2003.