Informace o projektu

Soutěžní politika a fúze v ČR a v evropském kontextu

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA407/03/0425
Období řešení
1/2003 - 12/2005
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Podstatou projektu je výzkum tendencí v přístupu ke koncentraci podniků, která může významně ovlivnit soutěžní prostředí v ČR. Tzv. strukturální přístup k soutěžní politice předpokládá, že je třeba věnovat hlavní pozornost udržení takové struktury trhu, která povede prostřednictvím autoregulace k funkční soutěži. Současný stav poznání v ČR sice má v obecné poloze rovněž toto východisko; chybí však zpětná vazba, která by konfrontovala teoretická východiska soutěžní politiky s jejím praktickým prováděním, a to nejen z hlediska ČR, ale i tendencí v ES. Projekt chce hledat odpověď na otázku,zda již nevítězí pragmatická orientace na posilování konkurenceschopnosti domácích soutěžitelů na širším nadnárodním trhu, které se obětuje existence tzv. zdravého soutěžního prostředí na trhu tuzemském. Chce též zjistit, zda vývoj koncentrace ekonomiky nepokročil třeba již do takové míry, že by to vyžadovalo i změnu onoho tradičního strukturálního přístupu k fúzím a tedy i změnu příslušné právní úpravy. Projekt je založen na komparaci české úpravy a soutěžní politiky a regulace a soutěžní politiky v zemích ES.

Publikace

Počet publikací: 19


Předchozí 1 2 Další