Informace o projektu

Centrum experimentální, systematické a ekologické biologie (CESEB)

Kód projektu
CZ.1.05/4.1.00/04.0149
Období řešení
6/2011 - 6/2014
Investor/Program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Programový rámec / typ projektu
Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (VaVpI)
Fakulta/Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Hlavním cílem projektu CESEB je vybudování moderní infrastruktury pro Ústav experimentální biologie a Ústav botaniky a zoologie. Specifickým cílem projektu je zlepšení materiálně technických podmínek obou ústavů. Cílovou skupinou projektu jsou studentky a studenti biologických studijních oborů, bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů, vědeckovýzkumní a odborní pracovníci a akademičtí pracovníci. Výstupem projektu jsou 4 nové pavilony pro VaV s celkovou plochou 12643 m2. Z nových prostor bude mít prospěch cca 1079 studentů programu Biologie.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info