Informace o projektu

Nové přístupy k praktické výuce německého jazyka při přípravě učitelů NJ pro 1. stupeň ZŠ v bakalářském studiu na PdF

Kód projektu
MUNI/41/T 31/2004
Období řešení
1/2004 - 12/2004
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Cílem projektu je zlepšení výslovnostních dovedností posluchačů, rychlejší a efektivnější zvládnutí gramatického učiva a rozšíření slovní zásoby. Projekt přispěje k tomu, aby si posluchači - budoucí učitelé německého jazyka na nejnižším stupni základní školy - uvědomili důležitou roli výslovnosti právě v počáteční fázi výuky němčiny. V rámci projektu bude vydán učební materiál cíleně zaměřený na efektivní výuku německého jazyka v bakalářském studiu.